Vlaamse overheid stelt zich burgerlijke partij in fipronilcrisis

Fipronilcrisis

De Vlaamse diensten zullen zich net zoals de federale overheid burgerlijke partij stellen in de fipronilcrisis. Dat liet Vlaams minister van landbouw Joke Schauvliege weten tijdens de extra commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Ze herhaalde ook de plannen om een waarborgregeling voor landbouwbedrijven uit te werken. Bij de parlementsleden was er vooral bewondering voor het aanpakken van de crisis door de federale en Vlaamse bevoegde ministers.

Twee weken geleden werd een spoedzitting in het Vlaams Parlement bijeengeroepen omtrent de fipronilcrisis. Tijdens een opvolgingscommissie, die deze morgen plaatsvond, gaf Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) een stand van zaken. “Voorlopig blijven er 14 bedrijven geblokkeerd. Oorspronkelijk waren dat er 87. Ook heeft geen enkel land een importembargo ingesteld tegen België”, zegt Schauvliege. ”Ik wil ook nogmaals onderstrepen dat er geen enkel gevaar is/was voor de volksgezondheid”.

Door de crisis heeft de pluimveesector imagoschade geleden. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zal daarom een campagne uitwerken zodat het vertrouwen in onze Belgische eieren hersteld wordt.  Daarnaast zullen ook de Vlaamse diensten, net zoals de federale overheid, zich burgerlijke partij stellen. “Die opdracht is gegeven. Op dit moment gaat het nog om beperktere bedragen, maar we hebben toch ook extra mensen op het terrein moeten sturen, meststalen moeten nemen… Als de schuldigen dan zijn aangeduid, is het belangrijk dat wij mee in het geding zitten”, aldus Schauvliege.

Actua-Commissie, woensdag 30 augustus vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail