Slecht zelfbeeld bij kinderen in jeugdhulp

Jeugdhulp

Zes op de tien kinderen in de jeugdhulp in Vlaanderen denken dat de buitenwereld hen als probleemkinderen beschouwt. Dat blijkt uit een onderzoek van SOS Kinderdorpen en vzw Cachet bij 179 jongeren. In de commissie Welzijn vragen verschillende Vlaams Parlementsleden welke maatregelen Minister van Welzijn Jo Vandeurzen zal nemen om deze kinderen te helpen.

Nochtans zitten bijna negen op de tien jongeren in de jeugdhulp wegens een moeilijke thuissituatie en niet omdat ze iets misdaan hebben. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat meer dan een kwart van de bevraagde jongeren in minstens vijf verschillende voorzieningen verblijft. “Dat maakt het uiteraard moeilijk om zich thuis te voelen. Het hechten, het opbouwen van duurzame relaties wordt daardoor zeker niet gemakkelijker”, zegt Lorin Parys (N-VA). Daarenboven kunnen zij niet rekenen op de steun van hun familie. Als ze op hun 18de uit de jeugdhulp komen, hebben ze vaak niemand om op terug te vallen.

Iedereen is het erover eens. De begeleiding van jongvolwassenen uit de jeugdhulp moet beter. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofde een aantal ingrepen. Zo moet er voor jongeren van 16 jaar die in de jeugdhulp zitten een groeiplan komen. In dit plan staan de sterktes en zwaktes, de ondersteuningsbehoefte en de context van de jongere vermeld. Rond zijn/haar 18de verjaardag komt er een rondetafelgesprek. Samen met de consulent, hulpverleners en eventueel een jeugdrechter wordt een ondersteuningsplan opgesteld.  “Het actieplan is nog niet definitief. Het wordt intussen nog bijgewerkt door het samenbrengen van bijkomende acties rond jongeren met een beperking”, aldus de minister.

Actua-Commissie (herhaling), dinsdag 29 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail