Studio Parlement: actuadebat over onderwijshervorming

De Vlaamse Regering heeft op 28 mei 2016 de nieuwe krachtlijnen goedgekeurd voor de modernisering van het secundair onderwijs. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om nieuwe vakken te verkennen of andere uit te diepen. In de tweede en derde graad komen er 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden.

Maar zijn al die vooropgestelde hervormingen nu ook een goede zaak voor de schoolgaande jeugd. Sp.a vindt alvast van niet. Volgens Caroline Gennez, die voor haar partij zetelt in de commissie Onderwijs, missen de hervormingsplannen van bevoegd minister Crevits ambitie en zijn ze te vrijblijvend. Maar volgens de meerderheid is de goedgekeurde hervorming de uitvoering van het masterplan dat de Vlaamse socialisten in de vorige legislatuur mee hebben goedgekeurd. Het actuadebat over het onderwerp in het Vlaams halfrond zorgde woensdagnamiddag dan ook voor het nodige verbale vuurwerk.

Samenvatting in Studio Parlement met reacties van Caroline Gennez (sp.a) en Kathleen Helsen (CD&V, voorzitster commissie Onderwijs), dadelijk na afloop van de live-uitzending in onze nieuwslus.


Facebooktwittermail