De invoering van slimme meters

Slimme meter

De Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 2019 digitale stroommeters in te voeren. Als de slimme meter overal geïnstalleerd wordt, zal de samenleving daarmee 336 miljoen euro besparen. Dat heeft de energieregulator VREG berekend. Voor gezinnen zullen de directe meerkosten per jaar wel 28 euro bedragen.  In de commissie voor Energie vrezen verschillende parlementsleden dat de kosten en de baten ongelijk verdeeld worden. Vooral kleine verbruikers dreigen de dupe te worden.

Vanaf 2019 wordt de slimme meter geleidelijk aan ingevoerd. De teller in de elektriciteitskast zal worden vervangen door een digitale meter. Op vraag van de Vlaamse Regering heeft de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een kosten-batenanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat bij een uitrol over 10 jaar de samenleving 393 miljoen euro zou besparen. Bij een uitrol over 20 jaar, 336 miljoen euro. De vrees is dat de distributienetbeheerders de kostprijs voor de overschakeling zullen verrekenen in de gebruikerstarieven. Dit zou opnieuw een stijging van de elektriciteitsfactuur betekenen.

De VREG schat de jaarlijkse meerkosten voor een gezin op een kleine 28 euro per jaar: ruim 16 euro voor elektriciteit en 11,5 euro voor gas. “De studie bevestigt dat de slimme meter voordelen heeft voor bepaalde groepen afnemers en legt de kosten vooral bij de kleine en de gemiddelde huishoudelijke verbruikers, dus de Vlaamse gezinnen”, haalt Rob Beenders (sp.a) aan. Daar staat ook tegenover dat de gezinnen hun gedrag zullen moeten wijzigen en inzetten energie-efficiëntie. “Het rapport van de VREG over de kosten-batenanalyse zegt heel duidelijk dat het niet kan garanderen dat iedereen zal winnen bij die digitale meter. Ik zal mijn best doen om iedereen mee te krijgen en ervoor te zorgen dat de investeringen die moeten worden gedaan, zo weinig mogelijk leiden tot een doorrekening aan de klant”, concludeert minister van Energie, Bart Tommelein (Open Vld).

Actua-Commissie, vrijdag 16 juni 2017 vanaf 18u10 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail