Discriminatie op arbeidsmarkt wegwerken met mystery calls?

Mystery Calls

Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), wil deze zomer nog praktijktesten of de zogenoemde ‘mystery calls’ mogelijk maken.  Zo wil hij de discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. Tijdens het wekelijks vragenuurtje vraagt Vlaams Parlementslid, Yasmine Kherbache (sp.a), of de Vlaamse regering zelf praktijktesten zal toepassen.

Wie van allochtone afkomst is heeft het veel moeilijker om een job te vinden. De regeringspartijen keurden daarom al meer dan twee jaar geleden een resolutie goed om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Werkgevers in de privésector kregen twee jaar om zelf met voorstellen te komen, maar dat heeft niets opgeleverd zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). “Er is een resolutie geweest waarin eerst werd gepleit voor zelfregulering. Maar het resultaat is minnetjes. Arbeidsdiscriminatie is een ernstig probleem. Nu is het tijd om hierin stappen vooruit te zetten”, aldus Peeters.

Met het invoeren van de praktijktesten, de zogenoemde ‘mystery calls’, wil minister Peeters een einde maken aan discriminatie op de werkvloer. Ambtenaren van de sociale inspectie zouden zich onder strikte voorwaarden kunnen voordoen als allochtone sollicitant. Meerderheidspartij N-VA verzet zich tegen deze beslising. Nochtans hebben ze twee jaar geleden mee de resolutie gestemd.  “We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?”, klinkt het bij N-VA.

Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt

Uit onderzoek van professor Stijn Baert blijkt dat personen met een migratieachtergrond 30 procent minder kans hebben om te worden uitgenodigd. 50-plussers hebben 39 procent minder kans om te worden uitgenodigd voor een job. De praktijktest van het Minderhedenforum gaf aan dat twee derde van de dienstenchequebedrijven bereid was om in te gaan op discriminerende vragen. “Deze cijfers geven aan dat het probleem van discriminatie echt ernstig is en dat de Vlaamse inspectie totaal onmachtig is om die discriminatie op te sporen”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a). Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), haalt aan dat sollicitaties van ouderen en allochtonen een federale materie zijn. “Ik beperk mij tot een aanpak waarbij ik met de sector sensibiliseer en acties onderneem. Op die aanpak zet ik verder in”, aldus Muyters.

Studio Parlement, woensdag 5 juli 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail