De ontsporing van onze sociale uitgaven

In de Kamercommissie voor Financiën en begroting stelt CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert een vraag over de evolutie van de sociale uitgaven in België.
Het antwoord van minister Guy Vanhengel is ontluisterend en schetst haarscherp de budgettaire ontsporingen van onze verzorgingsstaat. Begrotingsminister Guy Vanhengel (Open VLD) stelt zich ‘al enkele maanden’ vragen bij de opmerkelijke stijging van het aantal erkende invaliden in ons land. Hij heeft dat vandaag gezegd in de Kamercommissie Begroting.
Vanhengel antwoordde op en vraag van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert. Die was op zoek naar de evolutie van de sociale uitgaven in België per jaar dat gedurende de laatste tien jaar en de impact van die cijfers op de begroting. Vanhengel verzamelde die cijfers en kwam daarbij tot de vaststelling dat de uitkeringen voor erkende invaliden van 2000 tot 2008 steeg van 2,84 miljard euro naar 4,55 miljard euro. Vanhengel: “Over de periode 1999-2009, dus tien jaar, nam het aantal invaliden toe. Voor alle duidelijkheid, het gaat over de gerechtigden met primaire ongeschiktheid, niet het aantal invaliden is toegenomen, maar wel degenen die als gerechtigd worden beschouwd door de diensten van de RSZ. Dat aantal invaliden is toegenomen met 35 %, een gemiddelde van 3 % per jaar. Daarover stellen wij ons al een aantal maanden vragen, omdat dat ongetwijfeld ook te maken heeft met beleidsopties. Ik kan mij niet voorstellen dat het aantal invaliden in ons land plots zo fors zou toenemen. Misschien zijn er wat meer invaliden maar er moet toch ook een beweging zijn die beleidsmatig wordt aangestuurd om de erkenningen te laten toenemen.”
Ook vragensteller en burgemeester Hendrik Bogaert is verwonderd over die forse groei. “De stijging van 35 % in de invaliditeit is voor mij nieuw, zo zegt Bogaert. Ik krijg veel mensen op mijn zitdag die dat komen bepleiten. Ik heb daar een genuanceerde visie op, maar 35 % lijkt mij toch spectaculair hoog. Ik sta zeker achter een sociale agenda. De zwakkeren in onze samenleving moeten worden geholpen. Hierop moeten wij toch inzoomen om te kijken wat er precies aan de hand is.”

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*