Bescherming zonevreemde bossen

Eind 2015 besliste het Vlaams Parlement een nieuwe versie van het bosdecreet goed te keuren. Toen werd beslist om 12.500 ha aan kwetsbaar bos te beschermen. Maar het blijft wachten op een door de Vlaamse regering goedgekeurde kaart. Tijdens het wekelijks vragenuurtje vraagt Wilfried Vandaele (N-VA) aan minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, van “de knopen zo snel mogelijk door te hakken”.

Zowat heel het Vlaamse Parlement keurde eind 2015 de nieuwe versie van het bosdecreet goed. Hierin werd beslist om kwetsbare bossen, zo’n 12500 hectare, in zonevreemd gebied te beschermen. Een eerste plan van de kaart werd vorige zomer uitgetekend. Maar tot op het heden werd het niet goedgekeurd door de Vlaamse regering. “We weten dat er fouten in de kaart zitten, maar we weten ook dat er een openbaar onderzoek volgt, dat correcties kan aanbrengen”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). Eenmaal de kaart goedgekeurd wordt zou de ontbossing van die stukken behoorlijk moeilijker worden.

Verschillende parlementsleden vrezen dat het dossier op de lange baan geschoven wordt. “Ik kan enkel herhalen dat ik de ambitie en de intentie heb om met die kaart zo snel mogelijk naar de Vlaamse Regering te gaan. Het nieuws is dat deze vrijdag op de agenda staat”, zegt minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V). Op het einde van het debat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement overhandigde Wilfried Vandaele een bijl aan de minister. “Deze bijl dient niet om bomen te kappen, minister. Dit dient ook niet om er het bijltje bij neer te leggen, maar wel om vrijdag de laatste knopen door te hakken”, klonk het.

Studio Parlement, woensdag 22 maart 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail