Afslanking van de provincies

Provincies

Minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans heeft in het Vlaams Parlement meer uitleg gegeven over de geplande afslanking van de provincies. In het Vlaams regeerakkoord staat namelijk dat ten laatste op 1 januari 2018 persoonsgebonden activiteiten zullen overgedragen worden naar het Vlaams gewest of de gemeenten. Kurt De Loor (sp.a) heeft echter nog heel wat vragen over de precieze uitvoering van dit plan.

In november 2016 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van decreet goed omtrent de afslanking van de provincies. Zo zou tegen 2018 het aantal provincieraadsleden moeten halveren, van 351 naar 175. Ook de krijtlijnen voor de overheveling van musea en welzijnsinstellingen werden uitgetekend. “We hebben begrepen dat de middelen ofwel naar de Vlaamse overheid ofwel naar de lokale besturen zullen gaan. Dat is nu in voorbereiding, en die rekening moet nog worden gemaakt. De bezorgdheid bij het verenigingsleven blijft wel bestaan”, zegt Michel Doomst (CD&V). De provincies behouden wel hun grondgebonden materies, zoals ruimtelijke ordening. Tegen eind 2018 moeten de provincies ook uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden treden.

Tijdens de commissie voor Binnenlands Bestuur haalt sp.a-oppositielid Kurt De Loor scherp uit naar bevoegd minister Liesbeth Homans. Volgens hem zit de minister ver van op schema. “We zitten verdorie op enkele maanden van de deadline van 1 januari 2018. Die transitieplannen zijn in uitvoering, maar de deadlines worden overschreden. Dit leidt tot ongerustheid en onzekerheid, maar ook tot minder efficiënte dienstverlening, want dat weegt op de medewerkers en de dienstverlening. We zitten voor een aantal zaken nu al in blessuretijd, zeker als die deadlines worden overschreden”, zegt De Loor. De alarmkreten zijn volgens de minister fel overdreven. “Het plan van aanpak is er sinds oktober 2016. Het wordt opgevolgd en waar nodig bijgestuurd”, zegt Homans. “Ik vertrouw erop dat met de inzet van alle betrokken besturen en de administraties de implementatiefase tijdig en op transparante en efficiënte wijze zal worden afgerond”.

Actua-Commissie (herhaling), dinsdag 5 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail