Actua-Live: Uitreiking van de Gouden Erepenningen 2014

Chiro Brussel, de Nationale Boomgaardenstichting , het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en de vzw Meters en Peters ontvangen op woensdag 20 mei 2015, uit handen van de voorzitter, Jan Peumans, de Gouden Erepenning 2014 van het Vlaams Parlement. Actua-TV zendt dit gebeuren live uit.

Met de erepenningen huldigt het Vlaams Parlement mensen die zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Vlaanderen. Traditioneel wordt telkens één thema bepaald dat in de lijn der Vlaamse bevoegdheden ligt. In het verleden zijn er al erepenningen uitgereikt in domeinen zoals beeldende kunst, wetenschap, welzijnswerk, literatuur, sport, muziek, film en verdienstelijke Vlaming in het buitenland.  Voor de Gouden Erepenning 2014 werd gekozen voor het thema ‘vrijwilligerswerk’. De talrijke vrijwilligers zijn erg belangrijk voor Vlaanderen. Ze zijn het levende bewijs van solidariteit en belangeloze inzet voor de samenleving. Het Vlaams Parlement wil met de toekenning van de erepenningen zijn waardering daarover uiten.

Uit de kandidaten die de Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben voorgedragen, werden  vier organisaties geselecteerd die symbool kunnen staan voor het vrijwilligerswerk in tal van sectoren in Vlaanderen: Chiro Brussel namens de jeugdbewegingen, Nationale Boomgaardenstichting namens de leefmilieusector, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding namens de zorgsector en Meters en Peters vzw namens de inburgeringsinitiatieven. De vertegenwoordigers van deze organisaties zullen de Gouden Erepenning ontvangen uit handen van Jan Peumans, voorzitter, tijdens een speciale huldezitting van het Vlaams Parlement op 20 mei 2015, vanaf 11u, in de Koepelzaal.

Actua-Live, Uitreiking van de Gouden Erepenning, woensdag 20 mei 2015, 11u00 op Actua-TV.

Facebooktwittermail