Is de onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend?

glyfosaat

Hoe giftig is de chemische stof glyfosaat? Een actieve stof die terug te vinden is in heel wat onkruidverdelgers. Jarenlang manipuleerde Monsanto, het bedrijf achter de onkruidverdelger Roundup, wetenschappelijke studies. Verschillende Vlaams Parlementsleden reageren verontwaardigd en vragen plaatsvervangend minister Hilde Crevits om meer uitleg.

Elk jaar sproeien we 650 miljoen liter glyfosaat op velden en tuinen over de hele wereld. Dit is te vinden in onkruidverdelgers, zoals in ‘Roundup‘ van de Amerikaanse chemiereus Monsanto. Is de stof kankerverwekkend of onschadelijk voor mens en dier? En vooral, wie bepaalt dat? In 2015 classificeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. In datzelfde jaar oordeelde het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) dat glyfosaat ‘waarschijnlijk geen carcinogeen gevaar inhoudt voor de mens’. “Het EFSA baseerde zich hiervoor op studies die voor een deel ook door Monsanto waren aangeleverd”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA).

In Wallonië werd het gebruik van glyfosaat voor particulieren vanaf 1 juni verboden; voor landbouwers vanaf 1 juni volgend jaar. Ook in Nederland loopt een procedure en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het gebruik helemaal verboden. “Alle omliggende landen hebben maatregelen genomen om het gebruik van het product te verbieden. Op termijn voor iedereen, maar in de eerste plaats voor de consument. Dan vraag ik me toch af waar Vlaanderen op wacht?”, zegt Bruno Tobback (sp.a). Ondertussen besliste de Vlaamse regering om het gebruik van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat voor particulieren aan banden te leggen. Sinds 19 juli 2017 is het product verboden. Voor professioneel gebruik komt er echter geen verbod. Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), wacht daarvoor op bijkomend onderzoek.

Studio Parlement (herhaling), woensdag 6 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail