10 jaar ActuaTV: Toespraak van Ludwig Verduyn

Mijne heren voorzitters van het Vlaamse en federaal parlement
Mijnheer de minister-president
Mevrouw de ministers
Mijne heren ministers
Dames en heren

Mag ik u allen van harte welkom heten op deze Decenniumviering van Actua-TV. Wanneer wij tien jaar terug als omroep van start gingen, waren er niet zoveel mensen die er van overtuigd waren dat Actua-TV zijn eerste verjaardag zou halen, laat staan zijn tiende. Op zich was dat ook niet abnormaal. Actua-TV groeide mee met het succes van de digitale kabel. We gingen van start met om en bij 15.000 digitale abonnees en dus 15.000 potentiële kijkers. Nu zijn dat er meer dan 1,6 miljoen geworden.

Ondanks dat menselijk wantrouwen in alles wat nieuw en onbekend is, heeft Actua-TV vanaf de eerste dag kunnen rekenen op de steun van de parlementen en de politici. Ik denk dan onder meer aan Norbert De Batselier, toenmalig voorzitter van het Vlaams parlement en zijn evenknie in de Kamer Herman De Croo. Maar die steun kwam niet enkel van de voorzitters. Zowel het parlementair personeel als de politici zelf toonden sympathie voor deze ietwat vreemde, kleine nieuwkomer op het medialandschap. Op alles zijn er natuurlijk uitzonderingen. Ik herinner mij hoe bij de opstart van Actua-TV, tien jaar terug, één van de toenmalige toppolitici die bij de krantenredacties bovenaan de A-lijst stond, foeterde dat er helemaal geen nood was aan een parlementaire nieuwszender. Het was immers aan de politieke partijen om backbenchers naar voren te schuiven, niet aan een tv-station.

Dames en heren, het is een beetje oneerlijk om mensen bij naam te bedanken voor de bijdrage die ze leverden aan Actua-TV. Want op die manier zal ik gegarandeerd een aantal mensen ten onrechte niet kunnen noemen. Dus laat ik het houden bij een algemeen maar oprecht “dank u wel” aan allen die dit media initiatief op hun manier hebben ondersteund.

Dames en heren, we moeten er ons voor hoeden de democratie als een evidentie te gaan beschouwen. De tijden veranderen razendsnel. Informatie neemt alle mogelijke vormen aan en is steeds minder geprivilegieerd. Niet enkel politici maar ook andere klassieke kennisberoepen zoals artsen en magistraten, om er maar een paar te noemen, verliezen aan kracht en aan vertrouwen. En misschien is dat niet helemaal een slechte zaak. De wereld van morgen is niet gebouwd op strak afgelijnde hiërarchische krachtsverhoudingen zoals dat het geval was in de wereld van gisteren. De wereld van morgen is gebouwd op het beheersbaar omgaan met informatie, daarbij te weerstaan aan de lokroep van manipulatie, en in tegendeel te bogen op authenticiteit en een open geest. We moeten bouwen op de eigen dynamiek. Actua-TV heeft de voorbije tien jaar geprobeerd op zijn manier iets bij te dragen aan die open geest in de politiek. Door parlementaire debatten uit plenaire zittingen en commissies live en integraal uit te zenden, biedt Actua-TV aan de wereld een venster op het parlement, daar waar de democratie het meest moet gekoesterd worden. We hopen dat de volgende tien jaar te kunnen blijven doen, samen met allen die de democratie terecht beschouwen als de sleutel van onze maatschappelijke welvaart en onze persoonlijke vrijheid.

Ik mag u danken voor uw aandacht.

Facebooktwittermail