Voorlopig geen verbod onverdoofd slachten

Er is bij het islamitische Offerfeest veel commotie ontstaan over het verbod dat minister Ben Weyts had ingesteld om schapen onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Zowel een toenmalig lid van Groen als de leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om het onverdoofd slachten volledig te verbieden. De leden van de meerderheidspartijen wensten hierover nog overleg te plegen in het voorjaar, en daarom werd de behandeling van de voorstellen van decreet uitgesteld tot de Raad van State hierover zijn advies had uitgebracht. De commissieleden zetten de toen aangevatte bespreking van de voorstellen van decreet voort en stemmen erover in de commissie voor dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

Actua-Nieuws, zondag 30 oktober 2016 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail