Verwarmen zonder stookolie en aardgas

Groene warmte

Bond Beter Leefmilieu lanceerde vorige week een nieuwe studie over warmtevoorziening zonder stookolie of aardgas. In de studie doet de BBL enkele aanbevelingen aan de Vlaamse overheid om tegen 2050 een klimaatneutraal energiebeleid te bekomen. De voorgestelde maatregelen werden in het parlement besproken in de commissie leefmilieu.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) heeft een studie klaar die 11 beleidsmaatregelen bevat voor een warmtevoorziening zonder stookolie of aardgas. De belangrijkste conclusie: de Vlaamse overheid moet een groen warmtebeleid uitwerken dat ver vooruitblikt en ook lokale kansen verzilvert. Daarnaast moet de overheid werk maken van een uitfasering van de verkoop van stookolieketels. Het vervuilen moet ook duurder worden en elektriciteit goedkoper. “We horen het elke dag over windmolens en zonnepanelen, maar zelden gaat het over warmtepompen of warmtenetten. Nochtans is de blinde vlek in het energiedebat de uitbouw van een groene, hernieuwbare warmtevoorziening”, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.

Nederland stopt met de levering van aardgas aan Vlaanderen tegen 2035. Vandaag loopt de discussie hoe de netbeheerders de gasinfrastructuur zullen aanpassen van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, een investering die geraamd wordt op 500 miljoen euro. Een studie die Kelvin Solutions uitvoerde in opdracht van BBL toont aan dat de overheid daarbij vooral planmatig en lokaal moet tewerk gaan. Vergroening van de warmtevraag blijkt immers heel nauw gelinkt met de keuzes in ruimtelijke ordening en het renovatiebeleid. “Hernieuwbare alternatieven als warmtepompen en warmtenetten zullen enkel doorbreken bij een verschuiving van de heffingen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Ook moet de Vlaamse overheid dringend werk maken van een verbod op stookolieketels, om te vermijden dat bouwheren kiezen voor de meest vervuilende brandstof die geen toekomst meer heeft”, aldus Clarysse.

Actua-Commissie, maandag 23 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Bron: Bond Beter Leefmilieu (BBL)

 

Facebooktwittermail