UNICEF en het Verdrag voor de Rechten van het Kind

In 1989 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd. Sindsdien werd er al veel vooruitgang geboekt in allerlei domeinen met betrekking tot kinderrechten, maar er is en blijft nog heel wat werk aan de winkel om voor alle kinderen het respect van hun meest fundamentele rechten te garanderen. België heeft het Verdrag in 1991 geratificeerd.
Elk kind wordt geboren met fundamentele mensenrechten.
Sinds 1946 zet Unicef zich in om al deze rechten die in het Verdrag van de Rechten van het Kind staan, te garanderen.
Het Verdrag vraagt voor verandering en dit niet alleen in de manier waarop de kinderen worden behandeld, maar ook in de mentaliteiten.
De landen die het Verdrag hebben geratificeerd beloven om alles in het werk te stellen zodat de rechten van de allerkleinsten op hun territorium gerespecteerd worden. Door de ratificatie erkennen de landen dat de kinderen rechten hebben en dus niet simpelweg ‘eigendom’ zijn van de volwassenen, die voor hen verantwoordelijk zijn.
Alle personen jonger dan 20 jaar vallen nagenoeg onder de bescherming van het Verdrag. Maar ondanks het bestaan van het Verdrag, kunnen veel kinderen nog niet ten volle van hun rechten genieten. Verre van. In elk land, elke cultuur en elke religie werken daarom mensen samen om ervoor te zorgen dat wereldwijd alle kinderen en dat zijn er zo’n 2,2 miljard, beseffen dat zij recht hebben op overleven, op een goede gezondheid, kwaliteitsvol onderwijs en moeten opgroeien in een warme familie-omgeving. Ook moeten zij beseffen dat zij recht hebben op spelen, hun cultuur en beschermd worden tegen uitbuiting of misbruik. Overal werken deze mensen samen om te verzekeren dat zijn of haar stemmetje gehoord wordt en dat er rekening gehouden wordt met de meningen van de allerkleinsten.
Kinderrechten zijn cruciaal om een wereld te creëren waarin vrede, rechtvaardigheid, veiligheid en respect voor de leefomgeving centraal staan.
We moeten aan onze kinderen het beste geven wat we hebben.
Een betere wereld … voor ieder kind.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*