Tijdelijk onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huis

Langdurig of chronisch zieke kinderen die niet naar school kunnen gaan, kunnen gebruik maken van het systeem tijdelijk onderwijs aan huis. Heel wat kinderen maken hiervan reeds gebruik. Toch is dat systeem niet altijd perfect. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Belanger Chris Janssens aan minister van onderwijs Hilde Crevits.

Via het ‘Tijdelijk Onderwijs aan Huis’- systeem (TOAH), kunnen langdurig of chronisch zieke leerlingen thuis of op hun verblijfplaats vier uur per week les krijgen. Zo is sinds 2012 elke lagere of middelbare school verplicht zieke kinderen thuis les te geven. Dit van zodra ze 21 dagen afwezig zijn. Op deze manier blijft de link met de school bestaan. Volgens Chris Janssens (Vlaams Belang) is er echter wel een nadeel aan het systeem, namelijk de leeftijdsbeperking. “Alleen kinderen van 5 jaar of ouder komen in aanmerking”, zegt Janssens. “Ouders die hun kleuters thuis onderwijs willen laten aanbieden, kunnen wel een beroep doen op het Kinderkankerfonds. Het Kinderkankerfonds verleent dus met privégelden steun, waar mijns inziens de overheid het laat afweten”. Janssens pleit er dan ook voor om de TOAH-regeling uit te breiden naar alle kleuters.

Minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), zegt dat er momenteel geen plannen op tafel liggen om het tijdelijk onderwijs aan huis uit te breiden naar kleuters onder de 5 jaar. “We moeten vooral kijken hoe dat tijdelijk onderwijs aan huis voor deze jonge kinderen voldoende nuttig kan worden ingevuld. De vraag is hoe het klasgebeuren van die jongste kleuterklassen overgebracht kan worden op de afwezige kleuter. En of tijdelijk onderwijs aan huis daarvoor het geschikte initiatief is”, zegt Crevits. “We zitten samen met de verschillende diensten en ik ben zeker bereid om de vraag nog eens te bekijken, maar op dit ogenblik kan ik er nog geen positief antwoord op geven. We zijn immers niet zeker dat dit de beste oplossing is”.

Actua-Commissie, donderdag 2 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail