Actua-Commissie: sociale huisvestingsmaatschappijen als huurbemiddelaars

Het Vlaams Parlement wil het mogelijk maken om sociale huisvestingsmaatschappijen in te schakelen voor huurbemiddeling in plaats van tijd te verliezen met het oprichten van bijkomende sociale verhuurkantoren. Die laatste huren woningen op de private huurmarkt en verhuren die tegen een redelijke prijs door aan kwetsbare huurders. Maar omdat er niet overal dergelijke svk’s zijn, kunnen zij de extra steun dus wel gebruiken. Onder impuls van CD&V werd hiervoor dan ook een conceptnota ingediend in het Vlaams Parlement. Rond die nota werd in de laatste commissie Wonen voor het zomerreces nog een hoorzitting georganiseerd met experts uit het werkveld.

Actua-Commissie, woensdag 10 augustus vanaf 18u15 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze lus, afgewisseld met Actua-Talent.

Facebooktwittermail