Septemberverklaring: “Vlaanderen staat er goed voor. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden”

Septemberverklaring
Minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

Jaarlijks op de vierde maandag van september opent Geert Bourgeois, de minister-president van de Vlaamse regering, het parlementaire jaar met de Septemberverklaring. De regering start daarmee het laatste jaar van haar regeertermijn. In de toespraak laat de minister-president zijn licht schijnen op de algemene maatschappelijke situatie en de werkzaamheden rond de begroting. Het is meteen ook het officiële startschot van de werkzaamheden van het Vlaams parlement.

“We zetten vandaag ons vierde beleidsjaar in. En wij kunnen dat doen onder een gunstig gesternte. Vlaanderen staat er goed voor. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden”, zo begon minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan zijn Septemberverklaring. Hij wees op de hogere groeivooruitzichten, de dalende werkloosheid en de stijgende Vlaamse export. “Onze economie zal dit jaar met ten minste 1,8 procent groeien, beduidend meer dan de 1,4 procent in 2016. De werkloosheid daalt van maand tot maand, en in alle provincies en alle leeftijdsgroepen. De werkzaamheidsgraad, zal dit jaar naar verwachting toenemen tot 72,8 procent. En onze export brak vorig jaar voor het eerst door de grens van 300 miljard euro”, zegt de minister-president.

Meermaals herhaalde de minister-president dat Vlaanderen de vruchten plukt van de besparingen van enkele jaren geleden. “Onder het devies “Snoeien om te groeien” hebben wij moedige, doortastende maatregelen genomen. Zo hebben wij het budgettaire schip in twee jaar tijd weer op evenwichtskoers gekregen en daarbij de zwaksten ontzien. En wij hebben woord gehouden. Wij hebben gedaan wat wij aangekondigd hebben”, zegt Bourgeois. “De structurele besparingen van 2 miljard euro in 2015 en 2016 werpen dit jaar vruchten af. Wij hebben voor 2017 een evenwichtsbegroting ingediend en ik kan u verzekeren dat wij die doelstelling zullen halen”.

Investeringen

Bovendien kan de Vlaamse regering in 2018 375 miljoen euro extra investeren. Zo krijgt Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), voor het kleuteronderwijs en de taalversterking bij anderstalige kleuters met 12,7 miljoen euro. De technische- en beroepsscholen kunnen rekenen op 5 miljoen euro voor technische uitrusting, zoals labs. Extra middelen zijn er ook voor het hoger onderwijs en voor het duaal leren. Minister Ben Weyts (N-VA) investeert ten minste 30 miljoen euro per jaar in het Verkeersveiligheidsfonds. En minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), kan rekenen op een extra budget van 90 miljoen euro op. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in jeugdwerk, het Landbouwrampenfonds, dierenwelzijn, enz. …

Bourgeois kondigde ook de lancering van de derde investeringsgolf in 2018: 160 miljoen euro voor mobiliteit en openbare werken, 140 miljoen euro voor scholenbouw, 115 miljoen euro voor welzijnsinfrastructuur, 115 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling. “Daarnaast trekken we ook nog 50 miljoen euro voor riolering uit, 20 miljoen euro voor onroerend erfgoed en 10 miljoen euro voor sportinfrastructuur. Met deze opeenvolgende investeringsgolven versterken wij onze economie en creëren wij nieuwe jobs”, zegt de minister-president.

‘Tommeltaks’

Ook kwam er meer duidelijkheid over de omstreden energieheffing. Om het tekort van de afgelopen jaren te financieren, zal de heffing vervangen worden door een hoger quotum voor hernieuwbare energie. “De Vlaamse regering gaat voluit voor hernieuwbare energie. Daarom trekken we het quotum voor groene stroom met één procentpunt op, tot 21,5 procent. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik kost dat 4 euro”, zegt Geert Bourgeois. Daarnaast blijft er een heffing bestaan van 5 euro per jaar. De 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten niet meebetalen. Voor de zelfstandigen en kleine KMO’s op laagspanning bedraagt het nieuwe tarief 94,50 euro in plaats 290 tot 2.600 euro. Bedrijven op middenspanning betalen nog maar 1.800 euro in plaats van 2.600 tot 30.000 euro. Voor bedrijven op hoogspanning, wordt het 10.500 euro in plaats van 30.000 tot 120.000 euro.

De minister-president eindigde zijn Septemberverklaring met de aankondiging om verdere stappen te nemen naar een efficiënte overheid. “Burgers en bedrijven hebben recht op een kwaliteitsvolle en slanke overheid die hun optimaal diensten verleent. In 2019 zullen er bij de Vlaamse Overheid 24 entiteiten en 4.000 ambtenaren minder zijn. Uiterlijk in de zomer van volgend jaar zullen alle raden van bestuur van Vlaamse instellingen aan het decreet Deugdelijk Bestuur voldoen. Dit betekent onder meer dat een derde van de bestuurders onafhankelijk zal zijn”, aldus Bourgeois.

Actua-Parlement, maandag 25 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus. De volledige Septemberverklaring van Geert Bourgeois kan u hier terugvinden.

Facebooktwittermail