Samen tegen armoede

Armoede

De Vlaamse regering keurde in 2015 het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goed. Dit actieplan heeft als focus het voorkomen en bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen. Het plan werd recent geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig maar oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat er nog meer kan gedaan worden. Welke extra maatregelen er op vlak van onderwijs kunnen genomen worden, bespreken ze met bevoegd minister Hilde Crevits.

Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) goed. Het kwam tot stand in samenspraak met organisaties die armoede bestrijden. Ondertussen werd het plan al meermaals aangepast en bijgestuurd, maar desondanks blijft de armoede in Vlaanderen groot. Uit de tiende Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017 blijkt namelijk, dat er op tien jaar tijd amper 30.000 armen minder zijn in Vlaanderen. De kinderarmoede daarentegen nam toe van zeven procent in 2008 tot twaalf procent in 2015.

“Een echte schande voor een land zoals het onze. En een grote blaam voor de Vlaamse en federale regering”, reageert oppositiepartij Groen. Volgens Bart Van Malderen (sp.a) hield de laatste wijziging aan het actieplan maar weinig concrete actie in. Zelf heeft sp.a een conceptnota klaar met tien punten. “Steeds meer kinderen groeien op in een omgeving met minder kansen dan hun leeftijdsgenoten. Ik ondervroeg minister Homans naar wat ze hier concreet aan ging doen. Ik kreeg geen antwoord. Gezinnen in armoede verdienen beter”, zegt Van Malderen.

Onderwijs

Het onderwijs heeft een grote invloed op het leven van kinderen en jongeren. Het speelt een cruciale rol in de strijd tegen armoedebestrijding. Enerzijds moet onderwijs kinderen en jongeren bepaalde kennis en competenties bijbrengen om hen maximale kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Anderzijds biedt onderwijs ook kansen voor volwassenen om meer kennis en competenties te verwerven opdat zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat er al veel maatregelen genomen zijn, maar dat de strijd zeker nog niet gewonnen is. In de commissie voor Armoedebestrijding lichtte ze wat extra maatregelen toe. Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Actua-Commissie, vrijdag 27 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail