Reding over roma: “Dit is een schande”

Eurocomissaris Viviane Reding heeft vandaag tijdens een speech haar ongenoegen geuit over de omstreden uitwijzing van de Roma in Frankrijk. Op de resultaten van de juridische analyse is het nog even wachten, maar Reding besluit alvast dat er voor de Europese Commissie wellicht niets anders op zit dan een inbreukprocedure te starten tegen Frankrijk.
De tekst van de officiële verklaring van Viviane Reding.

Dames en heren, de voorbije weken heeft de Commissie de ontwikkelingen inzake de Roma in Frankrijk nauwgezet opgevolgd. Ik was persoonlijk ontzet door een situatie die de indruk gaf dat mensen uit een lidstaat van de Europese Unie gezet worden omdat ze tot een etnische minderheid behoren. Dit is een situatie waarvan ik dacht dat Europa er nooit meer getuige van zou zijn na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb mijn kristalheldere twijfels geuit over de wettelijkheid van de Franse maatregelen in een persbericht op 25 augustus. Een verklaring waarmee Commissievoorzitter Barroso, met wie ik deze zomer heb samengewerkt rond dit thema, volledig instemde.
Samen met Commissarissen Andor en Malström, heb ik een inleidende juridische analyse van de Franse maatregelen op 1 september ingediend bij de Voorzitter en het College. Deze inleidende analyse benadrukte onder andere dat Frankrijk de Europese Wetgeving zou overtreden indien de maatregelen van de Franse autoriteiten bij de toepassing van de Richtlijn voor vrij verkeer van personen een bepaalde groep zouden hebben geviseerd op grond van nationaliteit, ras of etnische oorsprong. De Commissie heeft de zaak vorige week intens besproken in Straatsburg. Tijdens een formele vergadering met de Franse ministers Eric Besson en Pierre Lellouche, werd aan de Commissie – Commissaris Malström en ikzelf – politiek verzekerd dat er geen specifieke etnische groepen werden geviseerd in Frankrijk. Onze twijfels bleven. Daarom heb ik deze dinsdag een formele brief gestuurd naar de Franse minister Besson om bijkomende details te vragen. Ik kan alleen mijn diepste spijt betuigen dat de politieke verzekeringen die de Franse ministers officieel aan de Commissie hebben gegeven om deze materie te bespreken, nu openlijk worden tegengesproken door een administratieve rondzendbrief van dezelfde overheid. De rol van de Commissie als bewaarder van de Verdragen wordt bijzonder moeilijk gemaakt als we geen vertrouwen meer kunnen hebben in de verzekeringen gemaakt door twee ministers tijdens een formele vergadering met twee Commissarissen en vijftien senior officials aan beide kanten van de tafel. En dames en heren, dit is geen kleine aantijging in een belangrijke situatie als deze. Na elf jaar in deze Commissie durf ik zelfs meer zeggen: dit is een schande. Laat me heel duidelijk zijn: er is geen plaats voor discriminatie op grond van etnische origine of ras in Europa. Het is in strijd met de waarden die aan de basis liggen van de Europese Unie. Nationale overheden die etnische groepen discrimineren en onder de Europese wetgeving staan zijn ook in strijd met het Charter voor de Fundamentele Mensenrechten, dat alle lidstaten, inclusief Frankrijk hebben ondertekend. Daarom vind ik het zeer verontrustend dat een lidstaat, door de acties van haar administratie, de gemeenschappelijke waarden en wetten van onze Unie in vraag stelt. Ik maak me ook zorgen bij de verklaringen van het Franse Secretariaat voor Europese Zaken van gisteren, waarbij ze de rol van de Europese Commissie als bewaker van de Verdragen in vraag stelt. Die rol als toezichthouder op de Verdragen is een van de grondbeginselen van de Europese Unie – een Unie die niet dwangmatig wordt samengehouden, maar uit respect voor de regelgeving waar alle lidstaten, ook Frankrijk, mee akkoord gingen. Ik bemerk dat de Franse autoriteiten tot het besef komen dat de ontwikkelingen van dit weekend hen in een onhoudbare situatie plaatsen. Ik noteer ook dat de Franse Binnenlandminister gisterennamiddag opnieuw een nieuwe rondzendbrief heeft ondertekend waarbij alle verwijzingen naar de Roma zijn verdwenen. We bekijken er momenteel de wettelijke implicaties van – want het is belangrijk dat niet alleen de woorden veranderen, maar ook het gedrag van de Franse autoriteiten. Ik vraag de Franse autoriteiten daarom om een onmiddellijke verklaring. De Commissie zal al deze ontwikkelingen, evenals alle andere relevante documenten, opnemen in haar juridische analyse van de situatie. Deze legale analyse wordt in nauwe samenwerking met mijn diensten, die van Commissarissen Malmström en Andor, evenals de diensten van de Voorzitter uitgevoerd. Ik verwacht deze in de komende dagen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de Commissie geen andere keuze heeft dan een inbreukprocedure tegen Frankrijk te starten: – een inbreukprocedure voor het schenden van de Vrijheid van Beweging Richtlijn;
– een inbreukprocedure voor het discriminatoir toepassen van de procedurele en substantieve garanties uit de Richtlijn voor vrij verkeer van personen. Ik verleen de Franse autoriteiten uiteraard het recht om de komende dagen commentaar te geven op de nieuwe ontwikkelingen. Maar ik maak duidelijk dat mijn geduld stilaan op is: genoeg is genoeg. Geen enkele lidstaat krijgt een voorkeursbehandeling, zeker niet wanneer de fundamentele waarden en wetten op het spel staan. Dit is vandaag van toepassing op Frankrijk. Dit geldt evenzeer voor alle andere lidstaten, groot of klein, in een gelijkaardige situatie. Daar kan je van mij op rekenen.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*