Onduidelijkheid over ruimtelijk beleid van Joke Schauvliege

Bouwen

Vanaf 2040 wil de Vlaamse regering een betonstop invoeren. Vlamingen die een nieuwe woning willen bouwen, zouden vanaf dan geen open ruimte meer mogen innemen. Bevoegd minister Joke Schauvliege stuurde in augustus een omzendbrief naar alle betrokken actoren. Die brief moest duidelijkheid scheppen over de opdeling van Vlaanderen in bebouwd en onbebouwd gebied maar dat had blijkbaar een omgekeerd effect.

Tegen 2040 mag er in Vlaanderen geen extra ruimte meer opgeofferd worden voor bebouwing. Tot op heden verdwijnt in Vlaanderen elke dag 6 hectare aan open ruimte. In 2025 zou dit slechts 3 hectare mogen zijn en tegen 2040 nul. Daaropvolgend verstuurde minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), naar de gemeenten, provincies en Vlaamse overheid een omzendbrief. Daarin worden de richtlijnen verduidelijkt over de vergunningen voor wie nog wil bouwen.  “In plaats van verduidelijking zorgde deze omzendbrief vooral voor verwarring en onbegrip bij diverse actoren. Er waren scherpe reacties van ruimtelijke planners, lokale besturen en diverse andere actoren zoals de Vlaamse Confederatie Bouw, de Verenigde Eigenaars en Voka”, zegt Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). “De kritiek is ook dat de omzendbrief de voorraad bouwgrond drastisch zal beperken, waardoor de prijzen sterk zullen stijgen. Dit is het alom gekende vraag- en aanbodprincipe”.

Ook de verdeling van Vlaanderen in ‘bebouwd’ en ‘onbebouwd’ gebied deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Tijdens de commissie Omgeving van het Vlaams Parlement probeerde de minister dit te verduidelijken. “Het zijn geen nieuwe juridische begrippen die hier geïntroduceerd worden. Het gaat wel over bouwdichtheid, over het ruimtegebruik in het kader van de goede ruimtelijke ordening”, zegt Schauvliege. “Het zijn voornamelijk handvatten die we aangrijpen wanneer we aan de slag gaan voor het al dan niet verlenen van vergunningen en voor het beoordelingskader dat de lokale bestuurder of andere vergunningverlener daarvoor hanteert. Dat is de filosofie die achter deze omzendbrief zit”. Het volledige persbericht van de minister kan u hier terugvinden.

Actua-Commissie, dinsdag 26 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail