Nog geen databank voor chips van katten

Kat

Katteneigenaars moeten verplicht hun jonge katten laten chippen en registreren. Maar de verplichting leidt nergens toe. Want wat blijkt, er is nog geen officiële databank met de gegevens van die chips. “Een fout van op federale niveau”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Dierenwelzijn was tot 2014 een federale materie en op dat niveau zijn ze vergeten in te schrijven dat er ook een officiële databank opgericht moest worden om al die kattenchips in te schrijven”.

“Vanaf 2016 moet elke nieuwe kat in Vlaanderen verplicht een chip ingeplant krijgen”, klonk het. Katteneigenaars, dierenartsen en asielen hebben massaal gevolg gegeven aan deze verplichting. Maar wat blijkt is dat er verschillende databanken zijn. Een centrale databank van de overheid waar alle katten in terechtkomen is er nog steeds niet. “De Federale Regering heeft besloten de verplichting tot registratie en chippen in te voeren, maar niet de consequente volgende stap te zetten om een databank op te richten en te erkennen. Om een of andere reden is dat gestaakt”, zegt minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA). “Bijgevolg zijn we, in dit geval de drie gewesten, geconfronteerd met de overdracht van de bevoegdheid en de regelgeving”.

Minister Weyts belooft wel dat er een centrale databank op komst is. Alleen wacht hij nog op het advies van de Privacycommissie. Als dat advies positief is, kan de databank gelanceerd worden. “Het Vlaamse Gewest heeft de machtigingsaanvraag voor de drie gewesten bij de Privacycommissie ingediend. De aanvraag is rond 1 april 2017 ingediend. Sindsdien heeft de Privacycommissie verschillende vragen gesteld, die steeds zo snel mogelijk zijn beantwoord. Het laatste contact was een out-of-officemelding op 20 juli 2017. Gelukkig heeft de Privacycommissie na de aandacht in de media op 11 september 2017 zelf weer contact opgenomen. Er zijn nog bijkomende vragen gesteld, die momenteel worden beantwoord. De Privacycommissie heeft laten weten dat de aanvraag na de ontvangst van die antwoorden zal worden geagendeerd. Er is licht aan het einde van de tunnel”, aldus Weyts.

Wat met de reeds gechipte katten?

Zolang de centrale databank niet operationeel is, betekent de registratie enkel dat de gegevens van de kat en van de eigenaar ergens worden genoteerd. De meeste dierenartsen deden dit via de online database ‘Id Chips‘. Een privé-initiatief. Maar de nieuwe centrale databank zou geen gegevens overnemen uit de bestaande database. Katteneigenaars vrezen dat ze hun kat opnieuw gaan moeten laten registreren. “Dat is, voor alle duidelijkheid, niet waar. Dit geldt enkel voor katten die na de inwerkingtreding moeten worden geregistreerd. Voor de bestaande katten is dat niet nodig. Indien de eigenaar de gegevens in de databank nadien wil wijzigen omdat hij verhuist of omdat hij de kat weggeeft, geldt wel de verplichting in het nieuwe systeem in te treden. Dat kost 3 euro”, zegt de minister.

Actua-Commissie, vrijdag 22 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail