Nieuw akkoord over het M-decreet

M-Decreet

Sinds het M-decreet in 2015 werd ingevoerd, heeft elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Het doel is om meer leerlingen in het gewoon onderwijs te laten lopen en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen te verwijzen. Maar de uitvoering van het decreet leidde de voorbije twee jaar tot heel wat problemen en protest. In de commissie Onderwijs werd druk gediscussieerd over een aanpassing van dit decreet.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werkt al langer aan de hervorming van het M-Decreet. Onlangs werd er beslist dat scholen 300 mensen extra in dienst mogen nemen. Dit ter begeleiding van zo’n 2500 kinderen met gedragsstoornissen. Via het M-decreet kunnen kinderen met een gedragsstoornis of beperking nu les volgen in het gewone onderwijs. Deze kwamen vroeger steeds terecht in het buitengewoon onderwijs. Momenteel gaat het om zo’n 4000 kinderen, waarvoor de Vlaamse regering elk jaar 15 miljoen euro extra voor uittrekt.

“Voor ons is het absoluut belangrijk dat er in de toekomst meer dan vandaag mogelijkheden bestaan om kinderen met zorgnoden op een flexibele wijze de ondersteuning te geven die ze nodig hebben”, zegt minister Crevits. Eerder deze week bereikte de minister een akkoord met de sociale partners over een nieuw model. Tijdens de commissie Onderwijs lichtte ze de contouren van dat akkoord toe. Zo zou het nieuwe model, dat vanaf 1 september 2017 van start gaat, moeten zorgen voor een meer flexibele ondersteuning op maat van elke leerling.

Voor bepaalde groepen leerlingen (o.a. dove en blinde leerlingen) zal er gewerkt worden met een financieel ‘rugzakje’. Ook komt er extra ondersteuning voor leerlingen met zorgnoden zonder medisch attest. Oppositiepartijen sp.a en Groen vrezen dat met de verdeling de middelen niet gaan terechtkomen bij de leerlingen met de grootste noden. “Ik zie toch wel een aantal kwalijke gevolgen van de verdeling zoals die nu voorligt. Ik denk dat het de deur opent voor een heel ongelijke financiering. ” zegt Elisabeth Meuleman (Groen), “Zullen ze op de klasvloer terechtkomen? Dat is een vraag die ik heb”.

Actua-Commissie, vrijdag 19 mei 2017 vanaf 18u10 op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail