Leterme lovend over de resultaten van de begroting 2010

Uittredend premier Yves Leterme heeft, na afloop van het kernkabinet, de resultaten van de begroting 2010 bekendgemaakt.
De economische en financiële crisis in 2008 en 2009 heeft de Belgische overheidsfinanciën ernstig toegetakeld. Maar 2010 blijkt een scharnierjaar te zijn voor de Belgische overheidsfinanciën. Uittredend minister van Begroting Guy Vanhengel verduidelijkt tijdens de persconferentie dat het saldo van de Belgische overheid verbetert met 1,4 procent van het BBP naar – 4,6 procent van het BBP in 2010. Het gaat daarbij nog wel degelijk over voorlopige begrotingsresultaten, maar deze overtreffen al de doelstelling die België zich had gesteld in het kader van het stabiliteitsprogramma. Volgens de minister heeft deze verbetering enkel te maken met de federale Staat en de Sociale Zekerheid, met een daling van het tekort met 1,5 procent van het BBP. Vanhengel benadrukt dat deze verbetering enerzijds voortvloeit uit de uitvoering van de maatregelen die in het kader van de meerjarenbegroting 2010-2011 werden genomen en anderzijds uit de heropleving van de economische conjunctuur. De goede begrotingsresultaten in 2010 werden geboekt ondanks de versnelling van de inkohiering van de personenbelastingen voor een bedrag van 739 miljoen euro, die dankzij het toenemend gebruik van Tax-on-web mogelijk werd. De Staat heeft de burgers dus sneller terugbetaald, wat de koopkracht en de consumptie ondersteunde.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*