Komt het nieuwe Oosterweel-plan er?

Tien maanden studiewerk en meer dan 200 gesprekken met experts, overheden en actiegroepen hebben tot een ambitienota geleid. Daarin wordt vermeld dat de volledige overkapping van de Antwerpse ring noodzakelijk is. De intendant, Alexander D’Hooghe, ging op zoek naar de raakvlakken tussen de partijen. Zoals schonere lucht, meer ruimte en meer groen. De volledige overkapping gaat volgens schattingen zowat 9 miljard euro kosten. Tijdens het vragenuurtje uiten verschillende Vlaams Parlementsleden hun bedenkingen bij deze nota.

Joris Vanderpoorten praat na met Yasmine Kerbache (sp.a) en Minister van Mobilitiet Ben Weyts (N-VA). Studio-Parlement, 16  november vanaf 18u op Actua-TV. Daarna gedurende 24 uur te bekijken in onze nieuwslus.


Facebooktwittermail