Johan Vande Lanotte legt blinde vlekken en financiële gaten in begroting van Van Rompuy bloot

Sp.a-senatoren Johan Vande Lanotte en John Crombez hebben tijdens een persmoment hun bedenkingen bij de begroting van Van Rompuy geuit. Zij vonden heel wat nieuwswaardigheden bij het napluizen van de begroting. De senatoren beweren dat in tegenstelling tot wat de federale regering beweert, de begrotingsengagementen 2010 en 2011 niet in overeenstemming zijn met het meerjarenplan van de Hoge Raad van Financiën. Premier Van Rompuy blijft, volgens hen, met zijn begroting onder de minimumlat die de Hoge Raad van Financiën vooropstelde. Uit hun cijferwerk blijkt verder ook dat de akkoorden met de financiële sector en energiesector geen bijkomende inkomsten opleveren voor de overheid. Integendeel.
Johan Vande Lanotte is het eens met de politieke critici. De regeringsverklaring van Van Rompuy ontbreekt aan visie. Er wordt nauwelijks gesproken in de begroting over werkgelegenheid, de komende energiecrisis en de vergrijzingskosten. Vande Lanotte vindt dat er in de begroting een veel ambitieuzer relanceplan moest voorzien zijn. Gezien de moeilijke budgettaire toestand kunnen die investeringen niet komen van de reguliere kredieten.
Maar Vande Lanotte geeft twee alternatieven.
Het eerste is Synatom.
In Synatom is nu ongeveer 5,5 miljard euro aanwezig. Dat wordt nu onder andere gebruikt om een elektriciteitscentrale in Kazachstan te financieren. Volgens Vande Lanotte moet de regering de regels voor deze investeringen volledig kunnen veranderen en wettelijk verplichten dat dit geld moet gebruikt worden voor toekomstgerichte investeringen in België.
Het Synatomfonds mag dus volgens de Senator niet langer gemonopoliseerd worden door Electrabel.
Daarnaast stelt hij een tweede alternatief voor. De volkslening. In het verleden is dat concept op kleine schaal uitgetest voor het Kringloopfonds. Met succes, aldus Vande Lanotte. De senatoren wensen het spaargeld van de burgers, dus te securiseren en te mobiliseren.
Ook uit Vande Lanotte zijn bedenkingen bij de aanpak van de energiecrisis.
Naast hun bemerkingen bij de drie belangrijkste uitdagingen, stellen de twee ook een aantal duidelijke vragen over de begrotingscijfers zelf. Volgens hen leiden die cijfers tot levensgrote vragen.
Een andere vraag die gesteld wordt is: ‘Hoeveel krijgt de banksector terug in 2010 en 2011?
De Senatoren berekenen dat de banksector in 2010 niet meer betaalt, maar 20 miljoen minder betaalt. De vraagt dringt zich op: waarom wordt dit verzwegen? Anderen vragen zijn: ‘Waarom wordt het waarborgfonds op drie jaar tijd leeg gehaald? Is het toegelaten dat de spaarders de bankenbijdrage betalen? Waarom hanteert de regering de bruto bedragen en niet de reële? Is het juist dat de energiesector in 2008 en 2009 een grotere bijdrage betaalt dan in 2010? En, is er buiten het controlecomité een andere, wettelijke regeling voor de prijscontrole in de energiesector?
Volgens de Senatoren legt een nauwkeurige lezing van de begrotingsvoorstellen de blinde vlekke en financiële gaten in het werk van de tandem Van Rompuy-Vanhengel bloot. Crombez en Vande Lanotte zullen hun vragen nu voorleggen aan de premier.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*