Het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bruno Vanobbergen van het Kinderrechtencommissariaat 
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen

Op 22 november 2017 stelde Bruno Vanobbergen van het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag voor in het Vlaams Parlement.  ‘Waar is mijn thuis?’ is de rode draad door het nieuwe jaarverslag. Heel wat kinderen en jongeren zijn vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. De kinderrechtencommissaris illustreert die vaststelling met concrete cases en vraagt aandacht voor de impact ervan op kinderen en jongeren. Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en Vlaams Coördinerend minister kinderrechten Sven Gatz gaven kort hun visie.

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van afgelopen jaar. Zo ontving het Kinderrechtencommissariaat 10 procent meer klachten dan vorig jaar. De meeste klachten gaan over problemen op school. Vaak vallen kinderen uit de boot omdat hun persoonlijk assistentiebudget, waarmee jongeren en ouders inkopen doen, ontoereikend is. Ook de klachten over het M-Decreet blijven binnenstromen.

Het Kinderrechtencommissariaat, dat ervoor koos om in het jaarverslag extra aandacht te geven aan kinderen met een beperking, pleit ervoor de verbinding tussen welzijn en onderwijs te regelen in één decreet. “Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een nieuw decreet rond leerlingenbegeleiding. Wat nu voorligt is goed, omdat de begeleiding beter georganiseerd zal worden”, legt kinderrechtecommissaris Bruno Vanobbergen uit. “Er worden echter te weinig bruggen voorzien richting welzijn. In het ontwerpdecreet staat dat het CLB een draaischijffunctie moet krijgen, maar momenteel wordt die functie zeer vaag omschreven”. De vaststellingen werden nu bezorgd aan het Vlaams Parlement, hun oprichter. Tijdens de voorstelling van het jaarverslag wijst parlementsvoorzitter Jan Peumans er alvast op dat vooral adolescenten niet alleen rechten maar ook plichten hebben.

Actua-Nieuws, zondag 26 november 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus. Het volledige jaarverslag kan u op volgende link lezen.

Herbekijk de integrale voorstelling:

Facebooktwittermail