Itinera verkiezingsdebat: pensioenen

Partijstandpunten over betaalbaarheid van de pensioenen:

Alexander De Croo, minister van Pensioenen – Open VLD: “Deze regering heeft gewerkt op 2 sporen. Enerzijds hebben we maatregelen genomen die ervoor zorgen dat mensen niet te snel stoppen met werken. Tegenwoordig hebben we 64.000 meer 55-plussers die werken vergeleken met de periode voor deze regering. Ten tweede hebben we ervoor gezorgd dat mensen die werken extra beloond worden in het pensioen. In de toekomst moeten we bijkomend nog proberen om de verschillende pensioenstelsels beter op elkaar af te stemmen, maar ook om bijvoorbeeld de discriminatie in pensioen tussen gehuwden en samenwonenden aan te pakken.”

Caroline Gennez, Kamerlid sp.a: “Onze pensioenen vormen een belangrijke uitdaging. Niet alleen voor senioren, maar wel degelijk ook voor jongeren. Er is een zekere onrust bij hen, dat merk ik ook wanneer ik voor de verkiezingen op huisbezoek ga bij jonge mensen. We hebben een helder perspectief nodig. Daarom zijn wij voor een volwaardig pensioen na loopbaan van 42 jaar. Voor pensioensparen blijft er een belangrijke rol weggelegd. Maar is het nodig om dat fiscaal aantrekkelijker te maken? Wij vinden van niet, zeker niet omdat we ervan uitgaan dat mensen bij hun pensionering 75% van hun laatste loon zouden moeten kunnen behouden. Wij vinden ook dat we ons pensioenstelsel beter moeten afstemmen op gemengde loopbaan, zoals die tegenwoordig steeds vaker voorkomen.”

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen: “Ik denk dat we in deze discussie onderschatten hoeveel mensen in ons land een te laag pensioen krijgen. Onze doelstelling moet zijn om 1 op 5 senioren die arm is uit die armoede te halen. Dit is een aspect dat ik vaak mis in het debat over langer werken. Daarom moeten we minder rekening houden met een vaste pensioenleeftijd, en wel met de lengte van een loopbaan. Op dit vlak loopt ons programma gelijk met dat van de socialisten: we pleiten allebei voor een loopbaan van 42 jaar.”

Alexander De Croo, minister van Pensioenen – Open VLD: “Nog even over die armoede bij ouderen: het armoederisico bij gepensioneerden is bij ons 11%. Dat is minder dan hetzelfde risico bij niet-gepensioneerden. Dat hebben we te danken aan het systeem van inkomensgarantie voor ouderen. Ik ben er wel mee akkoord dat we meer naar de loopbaan moeten kijken. Maar als je ziet dat bij ons het aantal effectief gewerkte jaren op 32 ligt, terwijl dat in Nederland 39 is, dan vind ik dat ons werk zeker nog niet af is.”

Investeren vs. besparen:

Caroline Gennez, Kamerlid sp.a: “Partijen die nu zeggen dat het gros van de besparingen in de sociale zekerheid gezocht moeten worden, die maken de mensen gewoon blaasjes wijs. Je kan een kei geen 2 keer stropen: mensen langer laten werken en tegelijk snijden in systemen als tijdskrediet is gekkenwerk”

Alexander De Croo, minister van Pensioenen – Open VLD: “Zo snel mogelijk terug naar een begroting in evenwicht gaan, dat blijft voor mijn partij toch ook wel ontzettend belangrijk. Mensen weten dat misschien niet meer, maar 2.5 jaar geleden kwamen we van ver. Toen stonden we op dezelfde hoogte met landen als Griekenland en Italië. Daar willen we niet meer naar terug. We moeten de loonlasten drastisch verlagen, en dat voor alle beroepscategorieën. Het kan niet de bedoeling zijn om hierin uitzonderingen te voorzien.”

Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen: ” Het is eigenlijk totaal niet fair dat mensen die hun inkomsten halen uit arbeid zo zwaar belast worden, terwijl dat niet het geval is voor inkomsten uit vermogen. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel.”

Alexander De Croo, minister van Pensioenen – Open VLD: “Maar we hebben in Europa al de derde hoogste belasting op vermogen. We mogen talent en creativiteit niet nog meer in de hoek drijven.”

Itinera verkiezingsdebat ‘Pensioenen’, zaterdag 26 april 2014 18u00 op Actua-TV, daarna te herbekijken in de nieuwscarrousel.

Facebooktwittermail