Itinera verkiezingsdebat: KMO-financiering

In een nieuw Itinera-verkiezingsdebat op Actua-TV gaat de denktank dit weekend op zoek naar nieuwe initiatieven voor bedrijfsfinanciering in ons land. Er is een noodzaak om naast bankfinanciering alternatieve financieringsbronnen te ondersteunen. Hierbij kan private equity, venture capital maar ook crowdfunding een meer prominente rol gaan spelen. Het meer ontwikkelen van risicokapitaal moet in elk geval opgewaardeerd worden als een prioriteit voor ons land. Voor het stimuleren van de Belgische beursactiviteit worden een aantal concrete voorstellen geformuleerd. Daarnaast stelt Itinera dat het opwaarderen van relatiebankieren erg noodzakelijk is gezien het belang van het kleine, innovatieve ondernemerschap voor onze regio’s.

Over crowdfunding

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom Itinera Institute: “Crowdfunding heeft een zekere kracht, er is veel interactie tussen investeerders en bedrijven. Het is ook een flexibel instrument, want het systeem heeft minder reglementering nodig.”

Koen Geens, minister van Financiën: “Het kan een van de manieren zijn om aan directe kapitaalverstrekking te doen, dat klopt. Alle geld komt bij ons in 80% van de gevallen van de banken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dat impliceert dat KMO’s de eerste slachtoffers zijn wanneer de banken het moeilijk hebben. Dit maakt de Amerikaanse economie iets levenskrachtiger dan de onze.”

Caroline Gennez, Kamerlid sp.a: “Mijn partij is absoluut voorstander. Wij vinden het een mooi voorbeeld van hoe men het spaargeld van gewone mensen kan aanboren en inzetten om iets goed mee te bereiken.”

Meyrem Almaci, Kamerlid Groen: “Wij vinden het een mooie aanvulling, maar toch denk ik dat we eerst de problemen aan de basis moeten aanpakken. En dan nog moeten we zorgen voor goede voorwaarden en een kader. Maar ik denk dat het systeem soms ook wordt gebruikt als uitvlucht door overheden, om niet zelf te investeren. Dat zie je al in bepaalde sporttakken.”

Over jongeren en ondernemen

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom Itinera Institute: “Ik vind het jammer dat er bij onze jongeren weinig animo bestaat voor ondernemen, vergeleken met het buitenland. Hier moet zeker iets aan gedaan worden.”

Caroline Gennez, Kamerlid sp.a: ” Dat merk je ook duidelijk in onze scholen. Ondernemen en creativiteit worden daar niet hoog in het vaandel gedragen, zeker niet in vergelijking met rekenen en lezen. Dit moeten we ook dringend aanpakken. Een mogelijke piste is studenten die ondernemen stimuleren, door hen hetzelfde te behandelen als werknemers die terug gaan studeren.”

Koen Geens, minister van Financiën: “Het klopt dat er dringend nood is aan een mentaliteitswijziging, op alle niveaus. De aangekondigde onderwijshervorming is in ieder geval een stap in de goeie richting. ”

Over de beurs

Koen Geens, minister van Financiën: “Voor starters is het erg belangrijk om aan arbeids- en startkapitaal te geraken. Hiervoor heb je voor een stuk eigen kapitaal nodig. Daarom heeft deze regering de roerende voorheffing verlaagd, en vinden we ook dat de notionele intrestaftrek moet bewaard blijven. We moeten op termijn gewoon de eigen vermogens in ondernemingen versterken, daarna volgt de rest vanzelf. De perceptie dat we te weinig doen voor KMO’s klopt gewoon niet: tijdens de voorbije begrotingsrondes nam deze regering steeds maatregelen om de kleine ondernemingen te steunen.”

Caroline Gennez, Kamerlid sp.a: “Ik ben persoonlijk voor afschaffing van de notionele interestaftrek. Ondernemers hebben volgens mij meer baat bij meer transparantie en een betrouwbare overheid. KMO’s betalen rond de 30 procent belastingen, grote bedrijven soms nul. We moeten dus eerder inzetten op een verlaging van de vennootschapsbelasting.”

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom Itinera Institute: “Het komt erop aan om de beurs opnieuw aantrekkelijker te maken, zowel voor particulieren als bedrijven. De overheid kan hierin haar steentje bijdragen, bijvoorbeeld door de uitkering van dividenden minder te belasten.”

Meyrem Almaci, Kamerlid Groen: “De vraag is of we wel meer KMO’s op de beurs willen, gezien de volatiliteit. Is dat echt het antwoord hun problemen van de beurs? Ik vind dat straf: KMO’s waren de sterkhouders naar werkgelegenheid toe tijdens crisis. Dus vind ik dat we nu eerst en vooral het probleem van loonlasten moeten aanpakken. Inkomens uit grote vermogens zwaarder belasten, zoals mijn partij voorstelt, zou ook een oplossing kunnen zijn. Kortom: het debat over de beurs moet gevoerd worden, maar het is volgens ons niet prioritair.”

Itinera-verkiezingsdebat, zaterdag 12 April om 18 uur op Actua-TV, daarna te herbekijken in de nieuwscarrousel.

Facebooktwittermail