Interview Raymond Finch (UKIP): “Europa is racistisch”

Op donderdag 23 juni neemt het Verenigd Koninkrijk een monumentale beslissing. Blijven de Britten in de Europese Unie of stappen ze eruit? De laatste peilingen onthullen dat een meerderheid een pad buiten de EU verkiest. Op een zucht van de finale resultaten is Actua­TV op bezoek in het Europees Parlement. Onze EU-correspondente Chara Gkioka interviewt er Raymond Finch, een verdediger van de Brexit. In het interview doet hij een aantal opmerkelijke uitspraken:

“Wij willen een puntensysteem voor migranten. Zodat wij de noodzakelijke mensen kunnen kiezen die goed zijn voor het welzijn van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel heeft de Europese Unie een racistische migratiepolitiek. Het zegt dat een vluchteling of migrant uit om het even waar in de Europese Unie beter is dan een arts uit Kenia of een wetenschapper uit India. Wat wij willen is iedereen samenbrengen en zeggen: wij hebben die mensen nodig, wij gaan ze nemen, om het even waar ze vandaan komen, dat interesseert ons niet.”

Over economen en hun voorspellingen over de gevolgen van een eventuele Brexit:

“Feit is dat economen het nooit juist hebben. Ze hebben de Wall Street crash van 1929 niet voorspeld. Ze hebben een historiek van foute voorspellingen. Feit is dat wij weten vanuit politiek perspectief dat het beter is voor onze welvaart en onze gezondheid dat we vertrekken. Feit is dat het Verenigd Koninkrijk veel beter kan werken als een onafhankelijke handelsstaat dan als onderdeel van een blok van 28 die er zes tot tien jaar over doen om een eenvoudige overeenkomst te onderhandelen.”

Bekijk het volledige interview in Actua-Europa, dinsdag 21 juni om 18u op ActuaTV. Daarna 24 uur lang te bekijken in onze nieuwslus. Of lees hieronder het interview in tekstvorm.

Volgens de YouGov peiling van The Times enkele dagen gelden zou 45% van de Britten de Unie willen verlaten terwijl 40% in de Unie wil blijven. Maar in dezelfde peiling zegt 15% nog onbeslist te zijn. Met deze cijfers in de hand en op een zucht van de finale resultaten heeft ActuaTV een gesprek met Raymond Finch (UKIP), een verdediger van de Brexit die we om concrete antwoorden vragen over een aantal zaken.

Finch werd in 2014 verkozen als Europees parlementslid voor UKIP (UK Independence Party). Hij is geboren en getogen in Liverpool en viseert vooral het Europese visserijbeleid. Hij is lid eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie in het Europarlement. Het boegbeeld en tevens voorzitter van UKIP is Nigel Farage, de man die toenmalige EU president Herman Van Rompuy uitschold voor natte dweil.

Wat is uw persoonlijk standpunt over de Brexit?

Mijn persoonlijk standpunt is dat niet alleen het Verenigd Koninkrijk maar de hele Europese Unie er wel bij vaart wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Is het zo eenvoudig?

Ja.

“Economen hebben het nooit juist”

De meerderheid van de Britse top-economen zegt dat de economie van het Verenigd Koninkrijk hieronder zal leiden. Er komt een potentiële recessie. Hoe kan u dat verdedigen?

Makkelijk. Herinner u de crash van 2008. Niemand heeft die aangekondigd. Economen weten niet wat er gaat gebeuren. Het is een gemakkelijk beroep. De enige econoom die ik ken die het echt heeft voorspeld is Jim Mellon. Hij is nu een miljonair. Hij zegt dat we er beter aan toe zijn als we vertrekken.

Is het niet wat gemakkelijk te zeggen dat economisten een makkelijk beroep hebben? Heeft u geen andere argumenten?

Ze zijn gewoon verkeerd. Feit is dat economen het nooit juist hebben. Ze hebben de Wall Street crash van 1929 niet voorspeld. Ze hebben een historiek van fouten maken. Feit is dat wij weten vanuit politiek perspectief dat het beter is voor onze welvaart en onze gezondheid dat we vertrekken. Feit is dat het Verenigd Koninkrijk veel beter kan werken als een onafhankelijke handelsstaat dan als onderdeel van een blok van 28 die er zes tot tien jaar over doen om een eenvoudige overeenkomst te onderhandelen.

Een van uw collega’s, meneer Farage, zegt dat wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat de lonen lichtjes zullen stijgen. Maar wanneer de lonen stijgen is de Britse economie niet meer zo competitief.

Feit is dat lonen belangrijk zijn. Als een gewone werkmens in het Verenigd Koninkrijk ging je levensstandaard de voorbije tien jaar alleen maar omlaag. En dat zijn de mensen die belangrijk zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Het gaat niet om de grote bedrijven die doen wat ze willen, het gaat om de gezondheid en het welzijn van elke persoon in het Verenigd Koninkrijk. Wij geloven dat het beter is voor die mensen wanneer we uiot de Europese Unie stappen.

Er zijn heel wat bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk net omdat het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze dragen miljarden bij tot de economie van het land en ze creëren jobs. Hoe kan u die duizenden jobs en miljarden euro’s in het Verenigd Koninkrijk op de helling zetten door het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te slepen?

Wij zetten niets op de helling. De Europese Unie is altijd het product en de speelbal geweest van de Duitse industrie. Vorig jaar alleen al waren wij Duitslands belangrijkste exportmarkt. Ze hadden 51 miljard euro handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. De raden van bestuur van Bosch, Volkswagen, Audi en Mercedes zullen naar Angela Merkel gaan en zeggen: wij willen een vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Zo niet dan sterft het Duits economisch mirakel en zijn er honderdduizenden Duitse werknemers die werkloos zijn.

Mijn vraag had betrekking op bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn omdat het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Europese Unie.

Omdat we toegang hebben tot de markt. We zullen nog steeds toegang hebben tot de markt. De grote Duitse economie en andere Europese economieën zullen niet toestaan dat de Europese Unie probeert een oneerlijke handelsovereenkomst op te leggen aan het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet in het belang van de Europese Unie. Wij zijn de vijfde grootste economie in de wereld en we zijn de grootste exportmarkt voor de Europese Unie. Geen enkele zakenman zal ooit vervreemden van zijn grootste klant. Nooit.

Wat als het Verenigd Koninkrijk een voorbeeld wordt voor andere landen om te vertrekken? Wat als er een domino-effect volgt? Wie zal voordeel halen uit deze situatie behalven de concurrenten van de Europese Unie?

Elke individuele lidstaat en zijn volk beslist wat ze willen doen. Het is niet aan mij om te beslissen en niet aan u. Als die landen en hun volkeren de Europese Unie willen verlaten dan moet dat kunnen. Anders worden ze er tegen hun wil in gehouden. Als je kijkt naar de grote handelsblokken wereldwijd dan is de Europese Unie de enige die vasthoudt aan een politieke unie naast handel. Het enige wat wij willen is een vrijhandelszone waar we handel kunnen drijven in de Europese Unie en erbuiten. Meer bepaald met de landen in de derde wereld die nu lijden. Want de Europese Unie is een douane unie die zware beperkingen oplegt aan handel buiten de unie.

“Europa is racistisch”

In het licht van de huidige vluchtelingencrisis: denkt u dat het Verenigd Koninkrijk alleen veilig zal zijn? Denkt u dat de Europese Unie beter gefragmenteerd is?

Ik spreek liever over de migrantencrisis, want het gaat niet enkel om vluchtelingen. Volgens het hoofd van de Europese migratiedienst zijn 80 procent van die mensen helemaal geen Syriërs. Dus het gaat over migratie, niet over vluchtelingen. We zijn een eiland. Als we controle hebben over onze eigen grenzen is het veel makkelijker voor ons om onze grenzen te verdedigen. Kijk, er zijn 28 verschillende landen die elk hun eigen visie hebben op de aanpak van deze crisis. Wanneer de Hongaren geen honderdduizenden mensen willen, dan moeten ze dat niet. Het
probleem is Angela Merkel die zei: iedereen kan komen. Dat was een grote ramp. Toen ze allemaal kwamen, sloot ze de Duitse grenzen en gingen die migranten zich over gans Europa verspreiden. Het is haar probleem. Zij moet het oplossen. Als zij die migranten wil, dan moet Angela Merkel die in Duitsland binnenhalen. Weet je, als ze dat doet is ze tegen Kerstmis niet langer aan de macht.

Ik had het over vluchtelingen, u spreekt over migranten. Die kunnen tot 1 procent van het BNP van een land bijdragen indien ze goed geïntegreerd zijn in dat land. Waarom moeten we mensen bang maken van migranten?

Wie creëert angst? Wij niet. Wij willen een puntensysteem voor migranten. Zodat wij de noodzakelijke mensen kunnen kiezen die goed zijn voor het welzijn van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel heeft de Europese Unie een racistische migratiepolitiek. Het zegt dat iedereen om het even waar in de Europese Unie beter is dan een arts uit Kenia of een wetenschapper uit India. Wat wij willen is iedereen samenbrengen en zeggen: wij hebben die mensen nodig, wij gaan ze nemen, om het even waar ze vandaan komen. Dat interesseert ons niet. Het gaat niet om angst over migratie. Het is precies vanwege de open grenzen en vrije beweging dat er een verlies aan levensstandaard is bij de gewone man. Het is de eenvoudige wet van vraag en aanbod. Als je bijna 500 miljoen potentiële werkkrachten hebt dan komt dat vooral de werkgevers ten goede. Als je dat beperkt, heb je een beter evenwicht waardoor werknemers kunnen zeggen; ik wil vakantiegeld, ik wil hoger loon, ik wil geen 60 uur per week werken, ik wil 40 of 35 uur werken. Het gaat dus om het rechttrekken van de balans. Zodat gewone mensen een deftig bestaan kunnen leiden.

Wat stelt u dan voor? De grenzen sluiten? Migranten buitenhouden?

We willen enkel die mensen binnenlaten waarvan het Verenigd Koninkrijk denkt dat ze die moeten hebben. Zijn het artsen, loodgieters, metaalarbeiders, advocaten of tv-presentatoren die iets kunnen bijdragen, dan nemen we ze.

Dus wat het Verenigd Koninkrijk zich kan veroorloven?

Wat best is voor het Verenigd Koninkrijk, niet wat we ons kunnen veroorloven. Wat best is voor ons. Iedereen zorgt voor zichzelf.

Is dat geen racistische politiek? U zei dat de EU een racistische politiek had.

Het is voor ons van geen belang of je zwart bent, joods of moslim, Aziaat. Het interesseert ons niet.

Europa zegt dat toch ook niet?

Europa zegt dat Europeanen hoogwaardiger zijn. Ze krijgen gemakkelijker toegang tot jobs en voordelen in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen dan iemand van buiten de Europse Unie.

Meneer Finch, ik moet u danken voor dit gesprek.

Facebooktwittermail