Te hoge waterfactuur door saneringsbijdrage

Saneringsbijdrage

Uit een recent rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat miljoenen euro’s saneringsbijdrage op de waterfactuur niet worden geïnvesteerd in de aanleg en het onderhoud van riolen. In plaats daarvan worden er bij de rioolbeheerders financiële reserves opgebouwd voor de latere investeringen. Volgens velen is die spaarpot nodig om de Europese rioolnormen tegen 2027 te halen. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement ontstond een hevige discussie. Stefaan Sintobin opende het debat.

Uit het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de waterfactuur hoger is dan ze zou moeten zijn. Een belangrijk stuk van onze waterfactuur is een bijdrage die moet dienen om de riolen te onderhouden. Maar in Vlaanderen werd het volledige bedrag niet geïnvesteerd. Rioolbeheerders ontvingen in 2015 via de watersaneringsbijdrage op de waterfactuur 401 miljoen euro, waarvan slechts 318 miljoen euro werd gespendeerd. Een deel wordt door de intercommunales opgepot, maar een deel zou ook terugvloeien naar de gemeenten. Over waar het geld exact naartoe gaat bestaat onduidelijkheid. “De middelen die via de saneringsbijdrage worden geïnd, worden zo slechts ten dele in het rioolbeheer geïnvesteerd. Bovendien blijkt nog dat de overheidskosten erg hoog zijn. Ook vloeit een gedeelte van de geïnde bedragen nog eens terug naar de gemeenten, op een oneigenlijke manier. De saneringsbijdrage is daar niet voor bedoeld”, zegt Johan Danen (Groen).

“We zien inderdaad dat er een reserve is. We gaan rond de tafel zitten met de rioolbeheerders om dat inderdaad op te lossen, om die ook effectief aan te wenden”, zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De kosten voor afvoer- en rioleringswerken zijn sinds de invoering ervan in 2005 enorm gestegen, met 800 procent. De Vlaming betaalt nu gemiddeld 63 euro gemiddeld per jaar voor rioolwerken, terwijl maar 50 procent besteed wordt. “Heel wat gemeenten krijgen vanuit Vlaanderen een subsidie voor riolering. Als gemeenten een subsidie vragen voor riolering en dan blijkt dat ze aangesloten zijn bij een rioolbeheerder die een grote reserve heeft opgepot, dan zal ik ervoor zorgen dat die gemeenten geen subsidies meer krijgen. Dat is mijn intentie. Dan moeten ze maar eerst de middelen aanwenden die ze zelf hebben”, aldus de minister.

Actua-Parlement (herhaling), zondag 20 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail