Het nieuwe erfrecht

Erfrecht

De nieuwe erfrechtwet is op 20 juli door het parlement goedgekeurd. Met deze fundamentele hervorming wordt ons erfrecht aangepast aan de huidige samenleving en aan de gezinnen van vandaag. Mensen krijgen meer vrijheid om te beslissen wat ze met hun erfenis willen doen. Tijdens een druk bijgewoonde studiedag in het Vlaams Parlement wordt het nieuwe erfrecht toegelicht door de experten die het nieuwe erfrecht mee hebben vormgegeven.

Het huidige erfrecht is in grote mate onveranderd gebleven sinds 1804. Het is niet meer aangepast aan de ontwikkelingen in onze hedendaagse maatschappij. Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt steeds minder de norm. Meer en meer mensen bouwen een gezin uit buiten het huwelijk en kiezen voor een wettelijke of feitelijke samenwoning. Ook de toename van het aantal nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden zorgt voor nieuwe uitdagingen. Daarbij verwachten veel burgers dat de wetgever hen meer ruimte biedt om zelf hun erfenis te regelen, rekening houdend met de reële aard van hun relatie met de kinderen en andere erfgenamen, en hun specifieke behoeften.

Het erfrecht biedt momenteel niet voldoende mogelijkheden om een regeling op maat te treffen voor elke situatie. Daar wil de nieuwe erfrechtwet die op 20 juli door het parlement is goedgekeurd, aan tegemoetkomen, zonder de familiale solidariteit en het evenwicht tussen de kinderen en de langstlevende echtgenoot te doorbreken. Tijdens een studiedag van CD&V met sprekers die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van de hervorming komt u te weten welke wijzigingen de wet inhoudt en hoe deze nieuwe regels een invulling zullen krijgen in de praktijk.

Actua-Nieuws, zaterdag 30 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail