Live: Het Benelux Parlement in het Vlaams Parlement over sociale dumping

Op 18 maart 2016 organiseert het Benelux Parlement in het Vlaams Parlement een plenair themadebat met als thema “Naar eerlijk werk in de Benelux en Europa – Samen sterk in de strijd tegen sociale dumping”. ActuaTV zal dit debat live en onverkort uitzenden. Afstemmen op Telenet kanaal 42 vanaf 14u.

De detacheringsrichtlijn van de EU wordt misbruikt. Zo volstaat het dat Roemeense chauffeurs om de drie dagen een ommetje maken langs een Nederlandse grensstad, om te kunnen ‘genieten’ van een onderbetaald salaris. Veel sociale fraude wordt internationaal georganiseerd. Daarom moet ze ook internationaal worden bestreden. Dankzij art. 350 van het Europees Verdrag kan de Benelux verder gaan dan de Europese Unie.

Oneerlijke concurrentie

Dit plenair debat kadert in het opzet van het Benelux Parlement om de parlementen van de drie landen te betrekken bij haar werkzaamheden en zal zich toespitsen op de diverse facetten van “sociale dumping in de Benelux en in Europa”.

Het vrij verkeer van werknemers is één van de basisrechten in de Europese Unie, maar de misbruiken moeten worden weggewerkt. In de Benelux merken we zeer duidelijk welke negatieve gevolgen de sociale dumping heeft voor de arbeidsplaatsen in diverse sectoren. Het is hoog tijd dat de Staten op structurele wijze samenwerken om het fenomeen te bestrijden. Het draagvlak van Europa zal immers worden ondermijnd als niet snel wordt opgetreden tegen oneerlijke concurrentie.

Het Benelux Parlement organiseert voor de tweede maal een plenaire vergadering in een deelstaatassemblee.

Programma

De heer Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, zal de aanwezigen verwelkomen.

Mevrouw Maya Detiège, voorzitster van het Benelux Parlement, leidt het plenair themadebat in en zal de klemtoon leggen op de nood aan een multilaterale aanpak in de strijd tegen sociale dumping. Zij zal hierbij de rol belichten van de Benelux als grensoverschrijdend samenwerkingsverband om de fraudemechanismen op het gebied van intra-Europees verkeer van werknemers aan te pakken.

De strijd tegen de sociale dumping en detacheringfraude kan doeltreffender, zowel in de Europese Unie, als in de Benelux. Daarom worden Europees Commissaris voor Werk en Sociale zaken, mevrouw Marianne Thyssen, en de Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, de heer Bart Tommelein, uitgenodigd om hun visie te geven over een betere toepassing en handhaving van de detacheringrichtlijn.

Het eerste luik van de conferentie belicht de visie van het Europees Parlement en de nationale parlementen in de strijd voor eerlijk werk. De parlementsleden van de commissies Sociale zaken van het Europees Parlement en van de Benelux, alsook de leden van de interparlementaire assemblees (Baltic Assembly en Nordic Council) komen aan het woord. Welke resoluties, moties en aanbevelingen hebben de parlementen goedgekeurd om de Europese en nationale instanties aan te zetten tot een efficiënte aanpak van detacheringfraude? Hoe kunnen de landen van de Benelux hun voortrekkersrol spelen om de strijd aan te gaan tegen oneerlijke concurrentie en welke Europese maatregelen dringen zich op?

Het tweede luik van het debat is een politiek debat dat gemodereerd wordt door professor Yves Jorens.

Het debat wordt ingeleid door de heer Nicolas Deprets, die de vakbond FGTB vertegenwoordigt. Hij zal het hebben over het verlies aan arbeidsplaatsen in de economische sectoren als gevolg van sociale dumping. De heer Pieter Cleppe, die de think tank “Open Europe” vertegenwoordigt, zal daarna (onder meer) de link leggen tussen sociale dumping en voorstellen om sociale voordelen te beperken ten einde de intra-Europese migratie beter te beheersen. Zijn dit maatregelen die de sociale dumping bestrijden, of, integendeel, maatregelen die de sociale dumping handhaven en de sociale uitgaven in het werkland beperken?

Na de inleiding van deze key note speakers en een inleiding door de rapporteur en de commissie- en/of delegatievoorzitters van het Benelux Parlement, zal professor Yves Jorens het debat modereren en het woord verlenen aan de parlementsleden en stakeholders via gerichte vragen over de strijd tegen sociale dumping.

Over het Benelux Parlement

Het Benelux Parlement verschaft de regeringen van de drie Benelux-landen adviezen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Het parlement is daarnaast een proeftuin voor Europese samenwerking. Het parlement telt 49 leden waarvan 21 Nederlanders, 21 Belgen en 7 Luxemburgers. De huidige voorzitster van het Benelux-parlement is Maya Detiège (sp.a).

Actua-Live: vrijdag 18 maart van 14u tot 17u vanuit de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. U kan een uitgebreid verslag van dit debat bekijken op zondag 20 maart vanaf 18u.

U kan het debat ook live volgen via deze webstream:

Facebooktwittermail