Groen en sp.a eisen duidelijkheid over fipronilschandaal

Fipronil

De eiercrisis beroert nu ook de politieke wereld. Tijdens een spoedzitting in de Kamer probereminister van Landbouw Denis Ducarme en minister van Volksgezondheid Maggie De Block duidelijkheid te scheppen na de verwarring omtrent het fipronildossier.

“De resultaten van de hoeveelheid fipronil in eieren zullen spoedig bekend worden gemaakt”, dat kondigde het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) aan. Maar volgens oppositiepartij Groen ging dat niet snel genoeg. “Deze situatie roept ernstige vragen op over de controlecapaciteit en de werking van het FAVV. We moeten zeker zijn dat er geen veel zwaardere besmetting heeft plaatsgevonden”, zegt Kamerlid Anne Dedry (Groen). Want begin juni al meldde een pluimveebedrijf zelf aan het Voedselagentschap dat er mogelijk een probleem was met fipronil. Daarop stelde die samen met het parket extra controles en onderzoeken in. Zo werd er nagegaan of andere bedrijven ook die stof hadden gebruikt.

Het Federaal Voedselagentschap kon niet zeggen wanneer ze precies zicht hadden op de schaal van de besmetting. Dit omwille van het lopende onderzoek bij het parket. Na lang aandringen van de buitenwereld maakte het FAVV afgelopen maandag bekend dat bij 21 pluimveebedrijven friponil is aangetroffen. Het gaat om maximaal 0,092 mg/kg fipronil in de eieren. Ruim onder de Europese grenswaarden van 0,72 mg/kg en dus veilig, volgens het Voedselagentschap. Toxicoloog Jan Tytgat (UGent) stelt zich toch vragen bij de resultaten. “Hoe komt het Federaal Voedselagentschap aan die Europese grenswaarden van 0,72 mg/kg? Zelfs ik als specialist weet het niet. Ik refereer, net als Duitsland en Nederland, naar wat er in het Europese publicatieblad staat en dat is 0,005 mg/kg”, zegt Tytgat. Volgens het FAVV is de lage norm waar professor Tytgat het over heeft die vanaf wanneer eieren niet meer verkocht mogen worden. De hogere norm van het Voedselagentschap is vanaf wanneer het ongezond is. Het Agentschap belooft verder tijdens de Commissie een chronologie te zullen bekend maken waarin alle details te zien zijn omtrent de opvolging van het dossier.

Verwarrend

Voor sp.a blijft de communicatie van het Federaal Voedselagentschap stuntelig en boezemt het weinig vertrouwen. “Dat het FAVV speelt met Europese richtcijfers om de risico’s te minimaliseren, zoals prof. Tytgat stelde, is onbegrijpelijk. Indien zij de correcte Europese richtlijnen hanteren betekent dat voor een kind dat het eten van 2 besmette eieren risico’s met zich meebrengt. Dat is geen te minimaliseren risico. Het FAVV moet hoogdringend communiceren in het belang van de consument in plaats van in het belang van de industriële megaproducenten”, aldus Annick Lambrecht.

Actua-Commissie, woensdag 9 augustus 2017 vanaf 20u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail