Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Onderwijskansen

Uit onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen voor kansarme kinderen in het basisonderwijs op vijf jaar tijd nauwelijks verbeterd zijn. Nochtans voert de Vlaamse overheid sinds 2002 een gelijke onderwijskansenbeleid. Zo worden er extra lestijden en middelen toegekend aan kansarme kinderen. De commissie onderwijs van het Vlaams Parlement ging samen met vertegenwoordigers van het Rekenhof en bevoegd minister Hilde Crevits op zoek naar manieren om dit probleem aan te pakken.

Kansarmoede heeft een grote impact op de onderwijskansen van leerlingen. Kansarme leerlingen lopen verhoudingsgewijs meer vertraging op in de schoolloopbaan. Zij stromen meer door naar het beroepsonderwijs en verlaten meer ongekwalificeerd het onderwijs. Uit het PISA-onderzoek van de OESO blijkt dat Vlaanderen een grote ongelijkheid in onderwijskansen kent. Vlaanderen behaalt hoge PISA-resultaten, maar die vertonen grote verschillen tussen de socio-economisch zwakkere en sterkere groepen. Met het gelijke-onderwijskansenbeleid van de Vlaamse overheid, dat sinds 2002 werd ingevoerd, moest deze kloof gedicht worden. Maar uit een studie van het Rekenhof blijkt dat op vijf jaar tijd de kansen voor kansarme leerlingen nauwelijks zijn verbeterd. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) stelde voor om niet alleen te kijken de socio-economische status van leerlingen, maar ook naar het IQ.

Oppositiepartij Groen reageerde geschokt op het voorstel. “Elk kind heeft recht op alle kansen. Het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt. Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten”, reageert Elisabeth Meuleman (Groen). Onderwijsspecialist Koen Daniëls probeerde alsnog zijn standpunt te verduidelijken. “Sommige 6-jarigen zullen sneller leren lezen dan anderen. Net zoals sommigen sportieve, muzikale, artistieke capaciteiten hebben en verder ontwikkelen die anderen, hoe veel ze ook trainen, nooit zullen benaderen. Natuurlijk bepalen ook motivatie, omgevingsfactoren, thuistaal, de school, de leerboeken… mee de leerwinst. Alleen wordt net de cognitieve capaciteit als verklaringsgrond voor slagen en leerwinsten vaak genegeerd. Voor onderzoek is dat niet goed”, aldus Daniëls.

Actua-Commissie, maandag 16 oktober 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus. Het volledige rapport kan u hier terugvinden.

Facebooktwittermail