Geert Bourgeois: Noriant is een prioriteit voor de Vlaamse regering

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil onderhandelingen met Europa over het dossier Oosterweel. ‘Ik was destijds de eerste politicus om te ageren tegen de Europese beslissing om investeringen integraal op te nemen in de begroting in het jaar van de uitvoering. Maar ik was een roepende in de woestijn’, zo zegt Bourgeois in gesprek met Actua-TV. Naast het boekhoudkundig probleem is er ook nog het probleem van Noriant, het bouwconsortium dat er mee dreigt zware financiële claims op de regering te leggen wanneer het niet betrokken wordt bij de nieuwe uitvoering van het project. Noriant kreeg eerder de toezegging het BAM-tracé te mogen uitvoeren, een beslissing die achteraf terug werd ingetrokken. Concrete bedragen voor de schadeclaims zijn er niet, maar sommigen spreken van 300 tot 500 miljoen euro. Bourgeois geeft nu geen commentaar op het dossier: “We zoeken naar oplossingen in dit dossier. Noriant is een prioriteit voor de regering.”

De minister-president stelt verder dat de voorgestelde hervorming van de provincies volgens hem wordt onderschat. De provincies verliezen hun bevoegdheid over persoonsgebonden materies en ze verliezen ook hun fiscale zeggingskracht. Grote steden zoals Gent en Antwerpen komen boven de provincies te staan. Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners krijgen er bijkomende bevoegdheden bij, aldus Bourgeois. De minister-president erkent dat zijn partij nog verder wou gaan, maar binnen de huidige coalitie is hij tevreden met het behaalde resultaat.

Inzake de besparingsmaatregelen benadrukt hij dat er bij elke maatregel een sociale correctie werd bestudeerd en waar nodig ook werd ingevoerd. Toch moet hij toegeven dat er geen instrument voor handen is waarmee de globale impact van de besparingen op de laagste sociale groepen direct kan worden gemeten.

Facebooktwittermail