Geen nieuwe bouwgrond vanaf 2040

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of de ‘betonstop’. Dit betekent dat er vanaf 2040, over 24 jaar, er geen bijkomende ruimte meer bebouwd wordt.

Vlaanderen is een groot lint van bebouwing dat maar blijft groeien in complete wanorde ook, met files en wateroverlast tot gevolg. Daarom besliste de Vlaamse regering dat er vanaf 2040 geen open ruimte meer verloren mag gaan door bebouwing. Nu verdwijnt er in Vlaanderen elke dag nog 6 hectare open ruimte. In 2025 mag dat maar drie hectare meer zijn, en in 2040 dus nul. De Vlaamse regering wil zo vermijden dat Vlaanderen volgebouwd geraakt.

Midden jaren ’70 was 3,5% van Vlaanderen verhard. In 2000 was het bijna 10% en als we niets doen wordt het in 2050 20%. Maar het gaat niet om een ‘bouwstop’ of een ‘betonstop’. Het komt erop neer dat als je iets extra wil realiseren na 2040, dat je die ruimte op een andere plaats terug moet vrijmaken.

Vandaag, woensdag 7 december 2016, organiseert het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over de voorstellen van minister Joke Schauvliege. Vanaf 18u kan u kijken naar Studio Parlement met daarin een uitgebreid verslag over het actualiteitsdebat. Joris Vanderpoorten geeft daarbij de nodige duiding en interviewt de parlementsleden en de minister over hun tussenkomsten in de Koepelzaal.

Facebooktwittermail