Te veel frisdrank op Vlaamse scholen

Frisdrank

In 66 procent van de Vlaamse scholen werd in 2015 nog frisdrank aangeboden. Dat is te veel volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar collega Jo Vandeurzen bevoegd voor Welzijn. Zeker als je weet dat zestien procent van de Vlaamse jongeren overgewicht heeft. Bert Moyaers (sp.a) vraagt zich af welke concrete maatregelen de Vlaamse regering zal nemen om die cijfers te doen dalen.

Omdat we met zijn allen gezonder moeten leven besloten minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&) dat secundaire scholen zoveel mogelijk gesuikerde producten uit hun automaten moeten halen. In lagere scholen zijn die al weg. Vlaams Parlementsleden juichen deze beslissing toe, maar uit recente cijfers van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) blijkt dat de genomen maatregelen niet genoeg zijn. “Eén op vier Belgische kinderen is te zwaar. 6 à 7 procent van hen is morbide obees. Ook in Vlaanderen zien we een negatieve trend. 16 procent van de Vlaamse kinderen kampt met overgewicht. En dat aantal neemt alleen maar toe”, zegt Bert Moyaers (sp.a).

Met de overkoepelende gezondheidsdoelstelling, ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’, wil minister van Welzijn Jo Vandeurzen dat cijfer terugdringen. “De doelstellingen naar de burger en het gezin luiden respectievelijk als volgt. Gezondheid in eigen handen: tegen 2025 beschikken burgers over laagdrempelige informatie en instrumenten om zelf gezonde keuzes te maken. Gezin bron van gezondheid: tegen 2025 beschikken ouders over laagdrempelige informatie en instrumenten om hun kinderen op te voeden tot gezonde leefstijl. Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de voorzieningen in de kinderopvang en van de initiatieven buitenschoolse opvang een beleid dat een gezonde leefstijl bij kinderen bevordert dat aan minimale kwaliteitscriteria voldoet”, aldus de minister.

Actua-Commissie (herhaling), dinsdag 1 augustus 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail