Experten werpen hun licht op het concept integratie in de commissie voor Inburgering in het Vlaams Parlement

Naar aanleiding van de conceptnota “Integratie en Inburgering” ontvangt de Vlaamse Regering verschillende goedgeplaatste mensen uit de integratiesector voor de nodige feedback. In de Commissie Inburgering in het Vlaams Parlement worden daarbij vooral vraagtekens geplaatst bij de EVA-constructie die in de nota van Geert Bourgeois naar voren wordt geschoven.

In de Conceptnota Integratie en Inburgering wordt gewag gemaakt van een EVA-model: een Extern Verzelfstandigd Agentschap met een centrale Vlaamse aansturing. Vreemd genoeg ontspringen Gent en Antwerpen de dans: de 2 Vlaamse steden dienen op stedelijk niveau het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid uit te voeren. Experten uit de sector stellen zich dan ook de vraag of zo’n EVA-constructie wel opportuun is.

Tenslotte neemt Johan Leman het woord. De voormalige directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding licht de Brusselse situatie toe.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*