Essers mag het bos voorlopig niet kappen

Essers

Logistiek bedrijf Essers krijgt dan toch geen toestemming om het zogenaamde Essersbos te kappen. Dat heeft de Raad van State beslist. Nochtans had minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), onlangs de milieuvergunning voor de uitbreiding bevestigd. Vlaams parlementslid Bruno Tobback ziet in de houding van de Vlaamse regering een geval van therapeutische hardnekkigheid. Hij hoopt dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van reële oplossingen.

De Raad van State schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van het transportbedrijf Essers in Genk. Verschillende natuurverenigingen hadden een klacht ingediend tegen de plannen van het bedrijf. Volgens hen gaat het om Europees beschermd gebied. De Raad van State heeft nu beslist dat er in de ruimtelijke plannen onvoldoende rekening gehouden wordt met de impact van de eerdere uitbreiding van het bedrijf en met eerder gemaakte afspraken rond natuurbescherming. Nochtans had het bedrijf de nodige vergunningen op zak. Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), gaf in april de nodige milieuvergunning voor de uitbreiding. “Het is de zoveelste beslissing van de Vlaamse Regering die juridisch niet standhoudt. Eigenlijk had de minister dit kunnen weten”, zegt Johan Danen (Groen).

Normaal gezien had Essers op 1 september kunnen starten met kappen. De beslissing van de Raad van State houdt dat nu tegen. Het gaat wel alleen om een schorsing. Het dossier gaat nu terug naar de Vlaamse regering die er zich opnieuw moet over uitspreken.  “Het is een schorsingsarrest waarin ten gronde geen uitspraak wordt gedaan. De Raad van State heeft geoordeeld dat voorlopig wordt geschorst, in afwachting van een beoordeling ten gronde. Dat laatste is nog niet gebeurd”, zegt minister Schauvliege.

Actua-Parlement, zondag 9 juli 2017 om 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail