Nog geen doorbraak van de elektrische wagen

Clean Power for transport
©Pixabay

De Vlaamse regering heeft in 2015 de ambitie uitgesproken om 60.500 volledig elektrische wagens op de weg te krijgen tegen 2020. Het actieplan ‘Clean Power for transport’ stelde een jaarlijkse stijging van het verkoopaandeel met gemiddeld 1,5 procent voorop. Zo zou 7,5 procent van de verkochte nieuwe wagens in 2020 volledig elektrisch zijn. Maar Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele stelt vast dat er de voorbije jaren een daling is van het aantal aangevraagde premies voor zero-emissievoertuigen. Het budget werd vorig jaar niet volledig opgebruikt, en ook voor 2017 lijkt dit niet het geval te zijn. Diependaele stelt aan minister Tommelein de vraag of hij de premie zal bijsturen.

Het actieplan ‘Clean power for transport’ werd op 18 december 2015 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met dit plan wil Vlaanderen een visie, doelstellingen en maatregelen met betrekking tot milieuvriendelijke voer- en vaartuigen ontwikkelen en uitrollen. Zoals de waterstofwagens of elektrische wagens. De concrete uitwerking en uitvoering werd gebundeld in tien werkpakketten die op hun beurt worden uitgewerkt in werkgroepen. Eén werkgroep, de werkgroep Coördinatie, behoudt dan het overzicht, zorgt voor de afstemming en voert een aantal algemene acties uit. Jaarlijks wordt een voortgangsrapport opgesteld om de vooruitgang te bekijken.

“De doelstellingen van het actieplan zijn behoorlijk ambitieus”, zegt Matthias Diependaele (N-VA), “Zo ligt het streefdoel voor batterij-elektrische voertuigen in 2020 op een verkoopsaandeel van 7,5 procent en een vloot van iets meer dan 60.000 wagens. Om die te laten laden wordt gemikt op 5000 laadpunten in Vlaanderen. Voor compressed natural gas (CNG) gaat het om een marktaandeel van 5 procent of een vloot van 40.000 wagens. En tegen 2020 zouden 300 CNG-tankstations operationeel moeten zijn. Op het vlak van waterstof willen we 20 waterstoftankstations in Vlaanderen hebben tegen 2020”.

Premies voor zero-emissievoertuigen

Bijna twee jaar na de uitrol van het actieplan zijn al een aantal zaken op de sporen gezet. Zo werd onder andere de zero-emissiepremie ingevoerd, werd de jaarlijkse verkeersbelasting vergroend, werd een spreidingsplan voor laadpaalinfrastructuur uitgerold en vond er sensibilisering en informatieverstrekking plaats voor toekomstige elektrische voertuigrijders. Maar uit een evaluatie blijkt dat er minder premies voor zero-emissievoertuigen aangevraagd werden. “Ook werd het budget vorig jaar niet volledig opgebruikt, en ook voor 2017 lijkt dit niet het geval te zijn”, zegt Diependaele, “Nu wordt dat geld niet herbestemd, dat gaat naar schuldaflossingen, zo is het bij de begroting. Op zich is dat ook een goede zaak, maar het is niet daarvoor bedoeld”.

Voor een deel is dit het gevolg van een gewijzigde procedure: vanaf 2017 vraag je de premie niet langer aan na de bestelling van je wagen maar pas na de inschrijving. “Daarnaast is het aantal beschikbare modellen in de verschillende categorieën van merken een zeer cruciale factor. Iets waar de overheid geen vat op heeft”, zegt Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open Vld). “Elektrische wagens zijn fiscaal volledig vrij gedurende de looptijd van die elektrische wagen, CNG-wagens tot 2020, waterstofwagens ook. Ik denk dus dat we op dit moment alle middelen inzetten die we kunnen inzetten, maar dat er inderdaad nog heel wat zaken buiten de overheid kunnen worden gedaan”.

Actua-Commissie, dinsdag 31 oktober 2017 vanaf 18u op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail