Dirk Van der Maelen pleit voor de opheffing van het bankgeheim

Sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen heeft op basis van de wetsvoorstellen inzake het bankgeheim, die door de verschillende partijen werden neergelegd, een compromisvoorstel uitgewerkt. Tijdens een perslunch zet Van der Maelen zijn compromisvoorstel uiteen. Volgens Van der Maelen zijn als gevolg van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie en de bijkomende hoorzittingen alle relevante inlichtingen ingewonnen. Ondertussen hebben ook alle partijen, met uitzondering van N-VA en Vlaams Belang, een wetsvoorstel neergelegd en dus hun positie bepaald. De sp.a.-politicus vindt dat de tijd rijp is om tot een compromistekst te komen en die ook te stemmen.

De parlementaire onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat het bankgeheim zoals het in België is georganiseerd een echt beletsel vormt voor een doeltreffende bestrijding van fiscale fraude. Op basis van die vaststelling formuleert de onderzoekscommissie een aantal aanbevelingen. Zo pleit de parlementaire onderzoekscommissie voor het aanpassen van de wetten en fiscale regels die het bankgeheim in ons land regelen. Dit om het bestuur de mogelijkheid te bieden de banken te ondervragen indien het over een of meer aanwijzingen beschikt dat inkomsten niet werden aangegeven. Die aanpassing zou volgens de aanbeveling moeten gebeuren op basis van Europese regelgeving.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*