Debat over de ethiek van techniek

Debat ie-net

Ingenieurs spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze samenleving. Ze passen wetenschap en techniek toe en stuwen hiermee onze industrie, innovatie en economie voorwaarts. Maar sommige toepassingen roepen maatschappelijk en ethisch kritische vragen op. Ingenieursvereniging IE-net organiseerde een debat over de vele ethische vraagstukken waarmee ingenieurs geconfronteerd worden.

Op maandagavond organiseerde de ingenieursvereniging ie-net een debat omtrent ‘de ethiek van techniek’. De kernvraag: ‘Hoe moeten ingenieurs omgaan met ethische kwesties’? Volgens Egbert Lox, ingenieur en doctor in de scheikunde, kan een ingenieur niet meer om de ethische kwesties heen. Geleidelijk aan dringt het bewustzijn door dat ook ingenieurs geen neutrale actoren zijn bij de ontwikkelingen van techniek en technologie. Er worden voortdurend keuzes gemaakt. Dimensies moeten worden bepaald. Kwaliteitscontroles dwingen tot reflectie over nauwkeurigheidsmarges en ijkingen. Kunststoftechnologie biedt een waaier aan materialen en eisen inzake veiligheid, duurzaamheid, rendabiliteit, efficiëntie of ergonomie zijn niet altijd eenvoudig met elkaar te verzoenen. Maar welke houding moet je als ingenieur aannemen als je geconfronteerd wordt met onethische kwesties?

Het schandaal met de software van dieselwagens van Volkswagen is een goed voorbeeld van hoe het imago van ingenieurs kan aangetast worden door niet de juiste ethische keuzes te maken. In september 2015 kwam aan het licht dat autofabrikant Volkswagen gebruikmaakte van sjoemelsoftware. Met die software herkende de boordcomputer dat een officiële test werd uitgevoerd en verhoogde daaropvolgend de inspuiting van ureum in de uitlaatgassen. Daarmee werd de uitstoot van NOx gereduceerd tot onder de maximale norm en kon dat type auto op de weg worden toegelaten. “Overheden zoals de Europese Commissie zullen zich niet meer laten beetnemen zoals is gebeurd bij dieselgate. Zij hebben ook de nodige know how in huis om de industrie van antwoord te dienen”, zegt Lox. Businessfilosoof Jochanan Eynikel (ETION) was daar niet zo van overtuigd. Volgens hem worden op Vlaams niveau controle-instanties veeleer afgebouwd dan versterkt. Herbekijk het volledige debat op volgende link: www.actua.tv/ingenieurs

Actua-Debat, zaterdag 23 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail