De visbestanden in de Noordzee

Visbestanden in de Noordzee

De laatste maanden ontvingen we positieve verhalen over de visbestanden in de Noordzee. Het ziet ernaar uit dat wij onze Europese doelstellingen zullen halen, klinkt het. Dat deed bij heel wat vissers de wenkbrauwen fronsen. Volgens hen gaat het niet goed met de zuidelijke Noordzee. Sabine Vermeulen (N-VA) vraagt bevoegd minister Schauvliege de cijfers te verduidelijken.

Onlangs schreef de kwaliteitskrant De Standaard dat de Noordzee niet meer overbevist is. Volgens Hans Polet, van het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek (ILVO), zou dit te danken zijn aan een streng quotabeleid en de afbouw van de vissersvloot. Bij Sabine Vermeulen (N-VA) roept het enkele vraagtekens op. “Al deze goednieuwsberichten behandelen de Noordzee als één grote plas en gaan niet in op delen van die plas. Betrokkenen zeggen dat de zuidelijke Noordzee een catastrofe is geworden zonder kabeljauw, zonder zeebaars en andere vissen”, zegt Vermeulen. Maar volgens Hans Polet heeft dat niets meer te maken met overbevissing, maar met klimaatopwarming. “Bepaalde planktonsoorten zijn opgeschoven naar het noorden. De vislarven van de kabeljauw hebben die plankton nochtans nodig. Daarom plant de kabeljauw zich hier bij ons bijna niet meer voort”, aldus Polet.

De analyse van onze visbestanden gebeurt op Europees niveau. Daarvoor is er een overeenkomst met de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Voor België is het ILVO verantwoordelijk gesteld voor het verzamelen en overmaken van gegevens. “De zogenaamde hoeraberichten blijven tot nader order correct, want in onze cijfers zien we voorlopig nog geen verandering. De visbestanden doen het in het algemeen vrij goed en steeds beter”, zegt minister van Visserij, Joke Schauvliege (CD&V). “De ondervindingen van de vissers hebben betrekking op een deelgebied van de Noordzee, namelijk de zuidelijke Noordzee, en meer bepaald onze kust. Het spreekt voor zich dat wanneer een visbestand dat het goed doet over een groot gebied ineens lokaal zeer intensief bevist wordt, de dichtheden laag zullen zijn. Dit betekent niet dat het bestand het slecht doet”.

Actua-Commissie, dinsdag 19 september 2017 vanaf 18u op Actua-TV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail