De begrotingsmaatregelen op een rijtje

Herman Van Rompuy, de vicepremiers en de staatssecretaris voor Begroting hebben tijdens een persconferentie de begroting 2010 – 2011 toegelicht.
Minister van Begroting Guy Vanhengel laat alvast verstaan dat het begrotingsconclaaf plaatsvond in een hartelijke sfeer.
De eerste minister had het vandaag bij de opening van het parlementaire jaar over een annus horribilis, de zwaarste crisis sinds WOII. “En crisis brengt onzekerheid met zich mee, economisch en maatschappelijk. Mensen hebben nood aan vertrouwen en perspectief.
Maar hoe tracht deze regering u perspectief te bieden?

Actua-TV zet voor u de belangrijkste begrotingsmaatregelen op een rijtje. Het btw-tarief voor restaurants zakt volgend jaar van 21 naar 12 procent. De regering vraagt van de restauranthouders wel een engagement inzake werkgelegenheid. Na een jaar wordt de maatregel geëvalueerd en nagegaan of een daling tot 6 procent tot de mogelijkheden behoort. Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor de bouwsector wordt verlengd tot 31 maart volgend jaar. Dat betekent dat iedereen die voor die datum een bouwaanvraag heeft ingediend ook van het verlaagde tarief kan genieten. Voor de landbouwsector, en vooral voor de melksector, wordt er in de komende drie jaar telkens 20 miljoen euro opzij gezet voor een belastingverlaging die nog concreet met de gewesten moet uitgewerkt worden. Maar uiteraard moeten er ook nog beduidende inkomsten zijn. En die wil de regering bekomen door meer te belasten, maar op een slimmere manier. Zo zal de vervuiler meer belastingen betalen. Wie inspanningen doet voor milieuvriendelijke wagens of behuizing, zal minder betalen. Vooreerst wordt het huidige systeem van kostenaftrek voor bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de CO2-uitstoot en strenger gemaakt. Globaal gezien gaat het om een belastingverhoging, maar wie met een energiezuinige wagen rijdt, ontsnapt daaraan. Voor tankkaarten geldt hetzelfde principe. De huidige 100%-aftrekbaarheid verdwijnt en wordt vervangen door een percentage, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen. Ook worden de accijnzen op diesel verhoogd. Met hoeveel eurocent dat gebeurt, is nog niet duidelijk, maar blijkbaar zou deze maatregel 140 miljoen euro in het laatje brengen. De verhoging van de dieselprijs gebeurt via het zogenaamde cliquetsysteem. Een prijsstijging wordt dus volledig doorgerekend, een prijsdaling niet. Regering Van Rompuy wil dus 500 miljoen euro halen uit CO2-belastingen.
De banken zullen ongeveer 700 miljoen euro moeten bijdragen aan de begroting. Dit door verzekeringspremies te betalen voor het depositogarantiefonds, naargelang van het bedrag aan deposito’s dat de banken hebben. Op die manier ontsnappen de zakenbanken dus wel de dans. Ook de nucleaire sector moet bijdragen. 215 tot 245 miljoen nucleaire rente. Dit akkoord is nog niet 100 % waterdicht, maar de regering rekent wel op een jaarlijkse bijdrage van elektriciteitsproducent Electrabel van 215 tot 245 miljoen.
Daarnaast zullen er ook meer inkomsten zijn uit accijnzen op tabak. Ook de strijd tegen fiscale en sociale fraude moet opgevoerd. Die strijd moet enkele honderden miljoenen meer opleveren. De regering zal ook beknibbelen op de primaire uitgaven. De primaire uitgaven zijn de middelen waarmee de departementen werken. 200 miljoen is daar het doel. Het departement Justitie en Defensie moet fors besparen.
De gezondheidszorg dan. De groeinorm in de sociale zekerheid blijft 4.5%, maar dat bedrag zal niet volledig worden uitgegeven. Het komt gedeeltelijk terecht in een toekomstfonds. Aan de prijs van dienstencheques wordt niet geraakt, maar het maximumaantal dat u kunt gebruiken zakt wel van 750 naar 500. De patronale bijdragen voor het brugpensioen zullen iets stijgen, dit omdat de regering langer werken wil aanmoedigen en brugpensioen wil ontmoedigen.
En last but not least, de notionele intrestaftrek. Minister van Financiën, Didier Reynders, stelt voor om de intrestvoet voor de notionele intrestaftrek voor 2010 en 2011 op 3,8 procent vast te leggen. Daardoor wordt vermeden dat het systeem te duur wordt en wordt volgend jaar 200 miljoen en in 2011 300 miljoen euro bespaard.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*