Live: Actualiteitsdebat over de gevolgen van de Brexit voor Vlaanderen

23 juni 2016: het Brexit-referendum. Volgens de officiële resultaten heeft een meerderheid van de Britten voor het verlaten van de Europese Unie gekozen (48,1% voor het behoud van het lidmaatschap, 51,9% voor het vertrek uit de Unie; de opkomst bedroeg 72,2%). Wat zijn de implicaties van dit referendum voor Vlaanderen? Hoewel het vertrek uit de Europese Unie nu onvermijdelijk lijkt, blijft het Verenigd Koninkrijk tot nader order nog altijd lid. Het Britse parlement moet om te beginnen het resultaat goedkeuren en vervolgens artikel 50 van het Europees Verdrag inroepen om de vertrekprocedure op te starten.

Op dat ogenblik begint een periode van twee jaar, waarin de modaliteiten van het vertrek zullen worden onderhandeld. Deze periode zal vermoedelijk gekenmerkt worden door heel wat onzekerheid, zowel economisch als politiek, met de bijhorende volatiliteit op de financiële markten zolang er geen duidelijkheid is over de post-Brexit-omgeving. Hoe hecht zullen de financieel-economische relaties tussen het VK en Vlaanderen blijven en impliceert de Brexit een economisch verlies?

Brexit-debat in Vlaams Parlement

Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaams parlement, heeft na raadpleging van het Uitgebreid Bureau beslist een actualiteitsdebat toe te voegen aan de plenaire agenda van morgen, woensdag 29 juni 2016. Het debat komt er op vraag van de open VLD-fractie.

De sprekersvolgorde per fractie is als volgt vastgelegd, volgens de volgorde van de ingediende initiatieven:

  • Vlaams Belang
  • Open Vld
  • sp.a
  • Groen
  • N-VA
  • CD&V

Na het actualiteitsdebat volgt het vragenuur in afgeslankte vorm (1 actuele vraag per fractie).

U kan het debat over de Brexit op woensdag 29 juni vanaf 14u rechtstreeks, integraal en zonder onderbrekingen of commentaar volgen op ActuaTV (Telenet, kanaal 42).

Heeft u de live uitzending gemist? Geen probleem. Vanaf 18u kan u kijken naar Studio Parlement met daarin een uitgebreid verslag over het actualiteitsdebat. Joris Vanderpoorten geeft daarbij de nodige duiding en interviewt de parlementsleden en ministers over hun tussenkomsten in de Koepelzaal.

U kan het debat ook live volgen via de webstream van het Vlaams Parlement:

Facebooktwittermail