Boek over politieke partijen en democratie

Zelfs de machtigste spelers in de Belgische politiek, de politieke partijen, zijn onderworpen aan het recht. Wetten en decreten, maar ook de Grondwet en het EVRM bepalen de rechten
en plichten van politieke partijen en benvloeden zo de speelruimte en het gedrag van politieke partijen. Det ‘Handboek Politieke Partijen’ van Dajo De Prins (Universiteit Utrecht) brengt het uitgebreide geheel van rechtsregels over politieke partijen – het partijenrecht – samen in een enkele publicatie en voorziet zo in een historische leemte in de studie van het Belgische publiekrecht.

Het voorgestelde boek is tegelijkertijd een handboek en een thesis. Als handboek geeft het een compleet overzicht van alle wettelijke, decretale, grondwettelijke en
internationaalrechtelijke rechtsregels die relevant zijn voor politieke partijen. Ook de rechtspraak  vooral die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof  wordt in extenso beschreven, geanalyseerd en gevalueerd. De thesis die doorheen dit boek ontwikkeld wordt, doet een beroep op de geschiedenis en de politieke wetenschappen. Deze disciplines wijzen erop dat politieke partijen nuttig en onmisbaar zijn voor de goede werking van de democratie, maar dat zij ook overmatig of excessief kunnen wegen op democratische instellingen. Volgens de observaties en analyses van de politicologie is dat het geval voor Belgi, dat aangeduid wordt als een particratie en kartelpartijendemocratie.

De synthese van het handboek is dat het grondwettelijk recht kan bijdragen tot een matiging van deze schadelijke Belgische partijenovermaat.

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*