Actua-Talent: ’15 jaar wobben’ door Nils Dumortier (Arteveldehogeschool)

Actua-Talent, dat is een zoektocht naar jonge beloftevolle TV-journalisten.

Het valt de Actua-TV redactie op dat de laatstejaarsstudenten vaak zeer interessante onderwerpen uitkiezen voor hun eindwerken, dat ze in beeld brengen. Het gaat doorgaans om boeiende journalistieke reportages. Maar tegelijkertijd stelt Actua-TV vast dat deze eindwerken nooit het televisiescherm halen en vaak verdwijnen in een stoffige dossierkast.
En daar wil Actua-TV iets aan veranderen. Vanaf eind juli zendt Actua-TV elke dag één eindwerk uit dat gekozen is uit de beste inzendingen van diverse journalistieke opleidingen van Vlaanderen. Vijf Vlaamse hogescholen stuurden dit jaar samen om en bij 30 werken in. De selectie wordt gemaakt in functie van drie criteria: journalistieke impact, originaliteit en technische kwaliteit. Vervolgens kiest de redactie van Actua-TV uit alle inzendingen de vijf beste reportages, rekening houdend met de genoemde criteria. Die reportages worden dan voorgelegd aan een vakjury, bestaande uit Ivo Belet, Mark Demesmaeker, Johan Verstreken en Pol Van Den Driessche.
Na een grondige beraadslaging en voorzien van gefundeerde argumenten zal deze jury beslissen welke drie reportages het hoogst scoren op de verschillende kwaliteitscriteria. Begin september worden de drie winnaars bekend gemaakt. De eindwinnaar ontvangt een handycam recorder.

Actua-Talent wordt mee gesteund door Format C (www.formatc.be).

Vandaag ziet u de talenten van Nils Dumortier van de Arteveldehogeschool.

De reportage is getiteld ’15 jaar wobben’.
Artikel 32 van de Grondwet:

[I] Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134. [/I]
Er is intussen 15 jaar voorbijgegaan sinds in ons land de federale Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB) werd ingevoerd. Maar hoe openbaar is ons bestuur nu eigenlijk? De correcte toepassing van de WOB lijkt nog steeds voor moeilijkheden te zorgen en ook de beroepsprocedure schiet te kort. De angst dat administraties overstelpt zouden worden met aanvragen en zo niet meer aan hun werk zouden toekomen, bleek ongegrond. Belgische journalisten verkiezen nog steeds de achterdeur om aan informatie te komen en negeren daarbij de klemmende voordeur.
(Nils Dumortier)

Facebooktwittermail

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*