Actua-Nieuws: Debat over Actieplan Armoedebestrijding

De Vlaamse Regering is decretaal verplicht om binnen de twaalf maanden na haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding aan het parlement voor te leggen. Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het Actieplan, afgekort tot VAPA, goed. Er staan 17 doelstellingen in om de armoede tegen 2020 terug te dringen. Concreet gaat het onder andere om het uitrollen van de vrijetijdskaart UiTPAS in heel Vlaanderen, een automatisering van de school- of studietoelage, het herverdelen van voedseloverschotten en het aanbieden van 1-euromaal­tijden. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over dit nieuwe VAPA.

Actua-Nieuws, zaterdag 22 augustus om 18u30 op ActuaTV. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.

Facebooktwittermail