Actua-Live: voorzitter Comité van de Regio’s spreekt Vlaams Parlement toe

Op woensdag 18 november zal Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio’s, de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement toespreken. Na Herman Van Rompuy en Marc Rutte is hij de derde internationale gast die in het Vlaams Parlement een toespraak houdt.

Bezoek aan Vlaams Parlement

Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio’s, zal op woensdag 18 november een bezoek brengen aan het Vlaams Parlement. Na het ontvangst door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, en de ondertekening van het guldenboek, zal Markku Markkula de plenaire vergadering toespreken. Na Herman Van Rompuy, als voorzitter van de Europese Raad, en Marc Rutte, minister-president van Nederland, is de Fin Markkula de derde internationale gast die de plenaire zitting van het Vlaams Parlement zal toespreken.

Toespraak in plenaire vergadering

De plenaire vergadering zal starten om 13u30 met een welkomstwoord door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Aansluitend zal de heer Markkula het Vlaams Parlement toespreken. Het onderwerp van zijn toespraak is ‘Betere regelgeving’.

Na een tussenkomst van de Minister-president, de heer Geert Bourgeois, krijgen de parlementsleden vervolgens de gelegenheid in debat te gaan met Markku Markkula. Het einde van het bezoek is voorzien om 14.45 uur.

Aansluitend op het bezoek wordt de plenaire vergadering voortgezet met het vragenuurtje en de behandeling van de andere agendapunten. Ook dit onderdeel van de plenaire kan u uiteraard live bekijken op Actua-TV.

Belang van het Comité

Het Comité van de Regio’s is voor het Vlaams Parlement een belangrijke gesprekspartner. Jan Peumans, voorzitter, stelt daarover het volgende: “Als regionaal parlement beschouwen wij het Comité van de Regio’s als een belangrijk platform om onze autonome politieke keuzes te ontwikkelen binnen Europa. Het mag dan ook niet verbazen dat niet minder dan elf leden van dit Vlaams Parlement ook lid of plaatsvervangend lid zijn van het Comité van de Regio’s.”

Ook de Vlaamse Regering wijst op de belangrijke rol van het Comité van de Regio’s. Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, verwoordt dit als volgt: ”Samen met het Comité van de Regio’s wil de Vlaamse Regering werk maken van een Europese Unie die van onder uit wordt opgebouwd met een versterkte aandacht voor de subsidiariteit. De Vlaamse Regering is dan ook bereid om samen te werken met het Comité van de Regio’s om de rol van de regionale en lokale overheden in het EU-wetgevingsproces te versterken.”

Facebooktwittermail