Actua-Live: Verenigde commissies terreurdreiging in Brussel

Het Vlaams Parlement richtte begin dit jaar een commissie op voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Deze commissie vergadert op woensdag 9 december samen met de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand. Zij organiseren samen een hoorzitting over de terreurdreiging en de specifieke Brusselse context.

In januari van dit jaar richtte het Vlaams Parlement een tijdelijke commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering op. De commissie had als opdracht beleidsvoorstellen te formuleren aan de Vlaamse Regering, om binnen de Vlaamse bevoegdheden aan die problematiek te remediëren. De commissie nam hiertoe diverse initiatieven.

Nu nam de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering samen met de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand het initiatief om een hoorzitting te organiseren naar aanleiding van de terreurdreiging en de specifieke Brusselse context.

Spekers op deze hoorzitting zijn:
– Johan De Becker, korpschef zone West Brussel
– Johan Leman, voorzitter vzw Foyer
– André Vandoren, directeur OCAD
– een vertegenwoordiger van het lokale veld in Molenbeek

Drie sprekers vroegen reeds om de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaats vinden. De Verenigde Commissies zullen zich hierover bij het begin van de vergadering uitspreken.

Na de hoorzitting staan nog een interpellatie en diverse vragen om uitleg geagendeerd. Dit deel van de vergadering dat omstreeks 11u van start gaat, is wel openbaar. Actua-TV zal deze vergadering live en ononderbroken uitzenden.
Actua-Live, vanuit de Antoon Van Dijckzaal van het Vlaams Parlement, op woensdag 9 december 2015, vanaf 11 u.

Facebooktwittermail